EP 8 ด้วยความเชื่อ พระเจ้าได้เปิดหนทางธุรกิจที่กำลังจะล้ม จากขายของได้วันละ 800 บาท เป็นวันละ 7 แสนบาท

จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย
– สดุดี 55:22 –

สิ่งที่ซ่อนเอาไว้ ที่ไม่เคยมีใครเห็น ไม่เคยมีใครได้ยิน ไม่มีจิตใจใครจะหยั่งรู้ได้ว่าเป็นอะไร? เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply