ตัวเต็มมาแล้ว กับบทสัมภาษณ์คำพยานชีวิตของคุณ สมพงษ์ สถาวร กับชีวิตที่เชื่อ และวางใจ รอวันที่พระเจ้าได้เปิดหนทางธุรกิจที่กำลังจะล้ม จากขายของได้วันละ 800 บาท เป็นวันละ 7 แสนบาท

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก เพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้า – เยเรมีย์ 29:11 –

พระเจ้าทรงเตรียมเส้นทางของแต่ละคนไว้แล้วแค่เราเปิดใจแสวงหาพระเจ้า พระองค์จะนำทางในชีวิตของเราทุกคน

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply