EP 11 หลายครั้งที่เราท้อหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย
หลายครั้งที่เราไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องๆต่างๆ ลองฝากทุกอย่างไว้ที่พระเจ้า และให้พระองค์ดูแลทุกๆปัญหาในชีวิตที่เข้ามาเพราะพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่า

"จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น" สุภาษิต 3:5, 6

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Forward Hope ส่งต่อความหวัง
ขอบคุณเพลงจาก Youtube : Canal Getsemaní Adventista
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply