ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร และรับฟังคำพยานชีวิต
ของนักธุรกิจหนุ่ม รองประธานกรรมการบริหารฝ่าย
พัฒนาธุรกิจของกลุ่ม บริษัททองโกรว์
ผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็ง แห่งคริสตจักรพระคุณ
ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า
(รับประทานอาหารเวลา 12.00 น. งานเริ่มเวลา 13.00-16.00 น.)Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply