EP 57 คุณกนกวรรณ (เปิ้ล)
คุณเปิ้ลเคยติดยาเสพติด แต่ป่วยด้วยอาการทาจิตเวช จนต้องเข้ารับการรักษา และต้องทานยาตลอด เคยมีความคิด ฆ่าตัวตายและไม่อยากมีชีวิตอยู่ วันหนึ่งคุณเปิ้ลประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ตาข้างซ้ายของคุณเปิ้ล ไม่สามารถมองเหนได้อีก

จนวันหนึ่งเพื่อนของคุณเปิ้ลได้ชวนคุณเปิ้ลไปงานฟื้นฟูงานหนึ่ง เพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถรักษาคุณเปิ้ลได้ และในวันนั้นการอัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเปิ้ล เมื่อเธอได้สัมผัสถึงการเทลงมา และล้มลง แม้ตอนนั้นคุณเปิ้ลจะยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อเธอลุกขึ้นมา กลับพบว่า ตาข้างซ้ายที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ กลับมองเห็นได้อีกครั้ง รวมทั้งอาการป่วยแทรกซ้อนต่างๆก็หายด้วย

พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่า “หญิงเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิด”
มาระโก 5:34

#คำตอบของชีวิต #สันติสุข #การช่วยกู้ #เปลี่ยนชีวิต #ยาเสพติด #ผู้ต้องขัง #ชีวิตใหม่ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=Nm5PKkZN1wk
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply