EP56 Michael Whitaker Smith
จากเด็กในโบสถ์ ที่ทำงานรับใช้อยู่ในเส้นทางที่อยู่ในการดูแลของพระเจ้าตลอดมา สู่จุดเปลี่ยนในชีวิต เมื่อเค้าตัดสินใจเดินตามความฝันนักแต่งเพลง สู่การล่อลวง ให้ล้มลงในเส้นทางยาเสพติด

และจุดเปลี่ยนอีกครั้งในชีวิตของเค้าก็มาถึง เมื่อวันที่เค้าตัดสินใจร้องไห้ และอธิษฐานกับพระเจ้า สู่การช่วยกู้อีกครั้งในชีวิต จากความมืด สู่ความสว่าง และครั้งนี้เค้าก็ได้รับชัยชนะ ประสบความสำเร็จในความฝัน และได้รับสันติสุขในชีวิต

ถ้าท่านได้รับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาพระเจ้า
โคโลสี 3:1

#คำตอบของชีวิต #สันติสุข #การช่วยกู้ #เปลี่ยนชีวิต #ยาเสพติด #ผู้ต้องขัง #ชีวิตใหม่ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=Nt5RHPDh-6k&t=4s
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply