EP 55 Kathy Ireland
จากเด็กวัยรุ่นที่มีความฝันในการเป็นนางแบบ สู่การเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยตัวเอง จนเมื่อมาได้รู้จักพระเจ้า เธอก็ได้รับการทรงนำ ทำให้เธอได้พบความรักที่แท้จริงจากพระเจ้า และได้มีสันติสุขที่แท้จริง

และการยอมให้พระเจ้านำในชีวิตนั้น เธอได้พบว่า เธอกลับได้ในสิ่งที่ดีเลิศยิ่งกว่าการที่เธอทำทุกสิ่งด้วยตัวเองทั้งหมดอีกด้วย

ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษ และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรัก
1 ยอห์น 4 : 18

#คำตอบของชีวิต #สันติสุข #การช่วยกู้ #เปลี่ยนชีวิต #ยาเสพติด #ผู้ต้องขัง #ชีวิตใหม่ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=DBZlYNilLYg
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply