EP 49 คำพยานจากคุณบุญไท ต่อเกียรติชวลิต
ได้เป็นพยานถึงการช่วยเหลือของพระเจ้า ที่มาทันเวลาเสมอ เพราะเมื่อสุดกำลังของเรา ที่เหลือพระเจ้าจะเป็นผู้ทำทั้งสิ้น ให้สำเร็จและเกิดผล ในเวลาของพระเจ้า ขอเพียงเราเชื่อ และยังตั้งมั่นอยู่ในความหวัง

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน และการขอบพระคุณ
ฟีลิปปี4:6

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุณบุญไทย ต่อเกียรติชวลิต (ลูกเพจคำพยานเปลี่ยนชีวิต)
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply