"ถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงิน
และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า
และพบความรู้ของพระเจ้า" – สุภาษิต 2:4 – 5

ขอให้เราหมั่นอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัย
รักษาความเชื่อด้วยพระคำของพระเจ้า
วางใจและใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์
"หนทางของเราจะเต็มไปด้วยสันติสุข" ❤️❤️❤️

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Forward Hope ส่งต่อความหวัง
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply