EP 20 เต้น นรารักษ์ จากคนที่ไม่มีใครรู้จัก แต่ปราถนาที่จะเป็นนักร้อง จึงลองเชื่อ และลองขอกับพระเจ้า จนวันนี้ พระเจ้ายกชูให้เธอได้เป็นนักร้องเดี่ยวแห่งปี ของ Nine Entertain Award

เมื่อพระเจ้าเข้ามา เหมือนมีคนมาวางแผนอนาคตที่ดีให้กับเรา
เมื่อเราขอหนึ่ง พระองค์ให้มากกว่านั้นเสมอ

ดังที่มีเขียนไว้ว่า "สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์"
-1 โครินธ์ 2:9 –
#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คริสตจักรใจสมาน
https://www.youtube.com/watch?v=Flsn9LL5Bdk
ขอบคุณเพลงจาก Youtube : Canal Canal Getsemaní Adventista
/51 Instrumental Hymns Relaxing Piano Music Long Playlist
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply