เส้นทางความฝันและความเชื่อของ อร BNK48!!
ในเส้นทางอาชีพที่หลายๆคนคิดว่าง่าย
แต่ความจริงคือการแบกรับความกดดันมากมาย
"อร BNK48"ทำให้แอดมินได้เห็นถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าที่ทำให้เข้มแข็งมากจริงๆ และในสิ่งที่น้องอรทำนั้น เต็มไปดวยความรักที่มาจากพระเจ้า และต้องการจะสำแดงความรักที่ได้นี้ กับคนอื่นๆอีกด้วย

นี่ป็นอีกเป็นคำพยานหนึ่งที่หนุนใจแอดมินเหมือนกันว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ในเส้นทางไหน สายอาชีพไหน แต่ถ้าเราได้รับความรักมาจากพระเจ้าแล้ว เราสามารถที่จะแบ่งปันนให้กับคนอื่นๆได้ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน และแม้สิ่งที่เราทำจะเจอปัญหาหรือความกดดันแค่ไหน เมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้า พระองค์จะนำเราให้ผ่านพ้นไปได้

เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือ จงรักซึ่งกันและกัน พวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน ถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งปวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเรา ยอห์น 13:34-35

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณเรื่องราวจาก THE STANDARD
ขอบคุณภาพประกอบจาก FB Fan Page :Orn BNK48 /MV lShonichi วันแรก – BNK48
ขอบคุณเพลงจาก Youtube : River – BNK48 Piano Cover by ตองพี /bankmodify/lShonichi วันแรก – BNK48
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply