EP 31 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561ที่ผ่านมาคุณจตุรงค์ ด้วงมา
ได้รับการวินิจฉัยว่าเสียชีวิตแล้วด้วยโรคหอบหืด แต่การอัศจรรย์ของพระเจ้าก็ได้ทำให้คุณจตุรงค์ ฟื้นกลับมามีมีชีวิตอีกครั้ง และอาการโรคหอบหืดก็ได้หายไปอีกด้วย

ปัจจุบันคุณจตุรงค์จึงได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้า และได้เป็นพยานถึงการอัศจรรย์ช่วยกู้ของพระเจ้าอีกด้วย พระเยซูเป็นผู้เดียวที่มีชัยชนะเหนือความตาย และพระองค์มีแผนการอันดีเกินความเข้าใจของเราเสมอ

เหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสแล้วว่า คนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้น และจงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน
เอเฟซัส 5:14

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณจตุรงค์ ด้วงมา
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply