นอนไม่หลับมากว่า 30 ปี แต่วันหนึ่ง กลับได้รับการรักษาหายอย่างอัศจรรย์ และไม่ใช่แค่ร่างกายที่ได้รับการรักษา แต่รวมถึงจิตใจ และจิตวิญญาณ ที่ทำให้คุณสมภพ ตรีศิริพิศาล เป็นคนที่มีอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิมอีกด้วย

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
2 โครินธ์ 5:17

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply