EP 35 คำพยานชีวิตจากคุณสมนึก หลีกกระโทก ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเฟอร์นิเจอร์ "โนอาห์" ในอดีตคุณสมนึกเคยประสบปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และทางการเงิน ต้องเป็นหนี้กว่าครึ่งล้าน

จากเรื่องราวที่คุณสมนึกได้เป็นพยาน แอดมินเห็นถึงความอดทน ขยัน และสัตย์ซื่อ จนทำให้ทุกวันนี้ คุณสมนึกได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้า จนปลดหนี้ทั้งหมด และได้มีธุรกิจของตัวเองอีกด้วย

แอดมินฟังคำพยานของคุณสมนึกอยู่หลายรอบมากๆ รู้สึกได้รับการหนุนใจจากคำพยานเป็นอย่างมาก หลายครั้งที่เราอธิษฐานกับพระเจ้า แต่ไม่มีความอดทนที่จะรอคอย หลายครั้งเราอาจจะเผลอต่อว่าพระเจ้า แต่คุณสมนึก กลับอดทนที่จะรอคอย และสัตย์ซื่อในการรับใช้ ตลอด 3 ปี จนวันนี้แอดมินเชื่อว่าคำพยานของคุณสมนึกได้หนุนใจเราทุกคนที่รอคอยคำตอบจากพระเจ้าอยู่เช่นกัน พระเจ้าของเรามาทันเวลาเสมอ

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้
มัทธิว 6:33
(**Edit ข้อพระคัมภีร์ จากข้อ 34 เป็น 33 ค่ะ)

สามารถรับชมคลิปคำพยานเต็มได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=5EdlvGg6FyA

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=5EdlvGg6FyA

http://jaisamarnchurch.org/
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply