EP 38 วันนี้แอดมินได้นำเรื่องราวคำพยานชีวิตของคุณเป๊ก รัฐภูมิ มาฝากพี่น้องทุกๆคนค่ะ คุณเป๊กได้เป็นพยานถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อพบไฟของพระเจ้า พบพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้ชีวิตที่เผชิญเรื่องราวที่ยากเกินกว่าจะผ่านไปได้ด้วยตัวเอง กลับได้รับการช่วยกู้

สิ่งหนึ่งที่แอดมินประทับใจในคำพยานนี้คือคำพูดหนึ่งของคุณเป๊กที่ได้บอกว่า เค้าไม่อายว่าชีวิตเค้าเคยทำผิด เคยแย่แค่ไหน เพราะวันนี้พระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของเค้าแล้ว จากคนที่เคยติดยา ติดหนี้ เกือบต้องขึ้นศาล ในวันนี้กลับเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นคนที่มีสันติสุข และนำครอบครัวให้ได้รู้จักพระเจ้า นี่คือชีวิตที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เราได้ครบบริบูรณ์ และสูงขึ้นทางเดียว

และเมื่อเราร้องเรียกพระเจ้า และอยากรู้จักพระองค์ แอดมินเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เอง และเป็นคำตอบให้กับคนนั้นที่แสวงหาพระองค์

เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้า
เยเรมีย์ 29:13

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอบคุณที่มาและ รับชมคลิปคำพยานเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AU2yhUH33vk
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply