EP 39 จากเดิมที่เป็นเด็กขี้โมโห เอาแต่ใจ และก้าวร้าว
เมื่อ คุณอมรรัตม์ ชะมะปาโมกโข พบความรักพระเจ้า กลับได้รับการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นเด็กที่เข้าใจผู้อื่น ร่าเริง และเต็มไปด้วยความรัก

แอดมินก็เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ขี้โมโห และเอาแต่ใจ แต่เมื่อได้มารู้จักพระเยซู พระองค์ทรงเป็นความรัก พระองค์ทรงรักเราก่อนแม้ในเวลาที่เราไม่น่ารัก และความรักของพระองค์ค่อยๆเปลี่ยนหัวใจของเราให้เราเป็นคนที่มีความรักมากยิ่งขึ้น แล้วพระองค์ยังเป็นแบบอย่างของความรักให้กับเรา เราจึงไม่ได้มีหัวใจที่รักเพียงแค่ตัวเองอีกต่อไป แต่เราจะรักผู้อื่น เห็นใจผู้อื่นได้อีกด้วย

“จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ”
ลูกา 10:27

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=b28OQdJ9nTw
http://jaisamarnchurch.org/
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply