เมื่อพบว่าภรรยาเป็นมะเร็งและต้องเข้ารับการรักษา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินล้านกว่าบาท ทำให้ พลโท สุรพล เจียมสมบูรณ์ รู้สึกหมดหนทาง แต่ด้วยการจัดเตรียมของพระเจ้า ภรรยาได้รับการรักษา ก็หายเป็นปกติ จนปัจจุบัน แข็งแรงไม่ต้องเข้ารับการรักษาใดๆอีกเลย

ดังที่มีเขียนไว้ว่า “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์”
1 โครินธ์ 2:9

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=HfE40joHFOU
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply