EP 45 David&Tamela Mann คู่สามีภรรยานักแสดงอารมณ์ดี ที่ประสบความสำเร็จ แต่ใครจะรู้ว่าทั้งคู่นั้น มีบาดแผลเบื้องหลังที่คอยดึงชีวิตและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไว้ จนไม่สามารถไปต่อได้ จนวันที่มาได้พบพระเจ้า

ในอดีตคุณ David เป็นวัยรุ่นที่เสพติดความรุนแรง ส่วนคุณ Tamela เคยต้องคุ้ยขยะเพื่อหาของกิน และทั้งคู่มีบาดแผลจากผู้ชายเหมือนกัน เมื่อทั้งคู่คบกันจึงเข้าใจกันเป็นอย่างมาก แต่ความรุนแรงและความเจ็บปวดที่ทั้งคู่เคยมี กลับทำให้ความสัมพันธ์ของเค้าเจอกับปัญหา

แต่แล้วพระเจ้าก็เข้ามาในคืนหนึ่งของชีวิตเค้าทั้งคู่ แล้วชีวิตก็ถูกเปลี่ยนนับตั้งแต่วันนั้น บาดแผลในอดีตได้ถูกรับการรักษา ไปจนตลอดกาล

พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสว่า "ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง"
มัทธิว 19:26

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=FgpWYY3yM7c
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply