EP 46 คุณสิรายุทธ์ แสนโภชน์ ในอดีตคุณสิรายุทธ์ เคยเป็นวัยรุ่นที่ก้าวร้าว ติดการพนัน มีหนี้สิน และโดนตามทวงหนี้ จนต้องหนีออกจากบ้าน
แต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณสิรายุทธ์ ได้ยินเรื่องราวของพระเยซู จึงได้ตัดสินใจอธิษฐานสารภาพบาป ทำให้พบความรักของพระเจ้า

และเมื่อตัดสินใจติดตามพระเจ้าตั้งแต่วันนั้น ทำให้ชีวิตของคุณสิรายุทธ์ได้รับการเปลี่ยนแปลง และมีชีวิตที่ได้รับการยกชูขึ้น ได้มีครอบครัวที่น่ารัก และเป็นเจ้าของธุรกิจ ในปัจจุบัน

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”
2 โครินธ์‬ ‭5:17‬

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=YW43D7yVlX8
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply