EP 47 คุณหงส์ ปวราย์ หัทยาภิชาติ
มีความฝันอยากเป็นนักธุรกิจ และตลอดเวลากว่า 10 ปี ในการทำงาน ที่ดูแล้วห่างไกลกับการมาเป็นเจ้าของธุรกิจมาก แต่แล้ววันหนึ่งแผนการของพระเจ้าก็เริ่มขึ้น พระเจ้าได้นำ และจัดเตรียมเส้นทางสู่นักธุรกิจ ให้กับชีวิตของคุณหงส์ อย่างที่เคยฝันไว้

พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า
เยเรมีย์ 29:11

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=QIgYVGRI9-8
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply