จำวันที่ขี่จักรยานครั้งแรกได้ไหม?
หลายคนฝึกกับคุณพ่อ หรือคุณแม่
ตอนที่เรายังมีล้อประครองสองข้าง
มีอ้อมแขนพ่อแม่ เราจะรู้สึกปลอดภัย

ชีวิตเราก็เหมือนปั่นจักรยานนั่นแหละ
พระเจ้าประครองอยู่ คุณไม่มีวันล้มแล้วไม่ลุกแน่นอนค่ะ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply