จำนวนคนรับเชื่อ ในงานชีวิตมหัศจรรย์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา จัดโดยเพจ คำพยาน เปลี่ยนชีวิต (Amazing Life) ครับ

ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริง และเป็นชีวิต คนที่มาในงานในวันนั้น ได้รับฟังคำพยานชีวิต บทเพลงนมัสการ และคำแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply