จาก"ปัญหาที่ถาโถมชีวิต"
จาก"ธุรกิจที่กำลังดิ่งเหว"

เขากลับได้รับพระพรและถูกเสริม
กำลังขึ้นใหม่จากการ "แสวงหาพระเจ้า"
จนกิจการรุ่งเรืองถึงขีดสุดของชีวิต

ลองเปิดใจต้อนรับพระองค์นะคะ
"ท่านรอคุณอยู่ค่ะ"

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply