จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิดอย่า​
ครั่น​คร้าม​หรือ​ตก​ใจ​เลยเพราะ​ว่า​
พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​สถิต​
กับ​เจ้า​ทุก​แห่ง​ที่​เจ้า​ไป
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply