งายฟื้นฟูของเครือข่ายคริสตจักรสมุทรปราการ ที่จัดขึ้นที่คริสตจักรเมืองใหม่บางพลีเขตสาม ได้คุณไซม่อน จากออสเตรเลียมาสอนถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า ฤทธิ์เดชของพระเจ้า และการฝึกรับใช้พระเจ้าด้านการรักษาโรค ขอบคุณพระเจ้ส มีคนมากมายหายโรค และได้รับสันติสุข และของประทานกล้บบ้านไปมากมาย ขอบคุณ ค.เมืองใหม่บางพลีสำหรับสถานที่และทีมนมัสการ ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันถวายเกียรตแด่พระเจ้า

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply