คุณรู้หรือไม่ว่าชีวิตของคุณนั้นมีค่ามาก!!

คุณเป็นฝีพระหัตถ์ชิ้นเอกของพระเจ้า
ไม่มีใครเหมือนคุณและคุณก็ไม่เหมือนใคร
พระธรรมสดุดี 139:13 กล่าวว่า

"เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์
ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา"

ความรักของพระเจ้ามีมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลก
พระองค์จะไม่ปล่อยให้ลูกของพระองค์ถูกทำร้าย
เกินขอบเขตที่เราจะรับไหว การแก้แค้นเป็นของพระองค์

วันนี้ขอให้เรามั่นใจว่าทุกคนคือ ลูกของพระเจ้า
พระองค์รักเราโดยไม่มีข้อแม้ ไม่มีอะไรขวางรักนี้ได้

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply