คำเตือนวันนี้!

“อย่า​คิด​ว่า​..ตน​มี​ปัญญา
จง​ยำ‌เกรง..​พระ‍ยาห์‌เวห์ และ​
จง​หัน​จาก..​ความ​ชั่ว‍ร้าย
นี่​จะ​เป็น
1).​พลา‌นามัย​แก่​เนื้อ‍หนัง​ของ​เจ้า และ​2).ความ​สด‍ชื่น​แก่​ร่าง‍กาย​ของ​เจ้า!”
-‭‭สุภาษิต‬ ‭3:7-8‬ ‭THSV11‬‬

ธงชัย ประดับชนานุรัตน
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply