ความเปรมปรีดิ์ของวันคริสต์มาส คือ “พระเยซู”
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply