"ความเชื่อ" มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
และมักทำให้ท้อใจเพราะมองไม่เห็น

แต่เมื่อวันที่ผลของมันปรากฏ
เราจะชื่นใจกับสิ่งที่ได้รับกลับมา

ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้า พระองค์จะเพิ่มเติม
สิ่งที่ขาด ไม่ช้าและไม่สาย แต่จะ "ทันเวลา"

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply