"ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้
เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น"

โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อน
จึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อ
เมื่อโนอาห์ได้รับพระดำรัสเตือนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็น ท่านจึงยำเกรง
และต่อเรือใหญ่ เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัย

ฮีบรู 11:1-2,7
#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply