"ความเจ็บป่วย" คือความทุกข์ใจ
อย่างหนึ่งของมนุษย์ แม้จะมีชื่อเสียง เงินทอง
มากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อชีวิตได้

แต่เขาเลือกที่จะขอยืนเคียงข้างพระเจ้า
รับใช้พระองค์สุดกำลังที่มี "สิ่งดีๆจึงเกิดขึ้น"

ไม่มีสิ่งใดขัดขวางเราจากความรักของพระเจ้า
เพียงแค่เรายึดมั่นและร้องทูล พระองค์พร้อมจะฟังเสมอค่ะ

#พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply