คนที่ไม่ยอมแบกไม้กางเขนของตัวเอง
แล้วตามเรามา ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นศิษย์ของเรา
คนที่พยายามเอาตัวรอด ก็จะเสียชีวิตนั้นไป
แต่คนที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อเราก็จะรอด

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply