"คนที่รู้จักคำสั่งสอนของเราและทำตาม
ก็เป็นคนที่รักเรา พระบิดาจะรักคนที่รักเราด้วย
เราก็จะรักพวกเขาและจะปรากฏตัวให้พวกเขาเห็น”

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply