คนที่ทำบาปมักจะมีจิตสำนึกคอยหลอกหลอน
แน่นอนว่าพวกเขาจะรู้สึกกลัวและหวาดระแวง
แต่ละคนแสดงออกมากน้อยต่างกันตามความชินชา

แต่ผู้ที่พึงกระทำให้เกิดสิ่งดีๆนั้น แม้จะทุกข์ใจ
ก็ยังเห็นสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในนั้น เพราะความอิ่มใจ
ที่ได้เป็นผู้ให้ ใจชื้นเพราะรอยยิ้มของผู้รับชโลมใจ

พระเจ้าอยากเห็นโลกแห่งการให้ที่น่าอยู่
จึงสอนย้ำเราให้ทำแต่สิ่งดี และเป็นผู้ให้
เหมือนอย่างที่พระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียว
"ลงมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์" พระองค์ทำแล้ว

คุณล่ะ "พร้อมเปลี่ยน" ไปด้วยกันไหม?

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply