ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์โปรดอย่าทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลย โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดด้วย เพราะพระองค์ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply