ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนเคยกลัวทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำผิด
อาจจะกลัวเพราะ "ถูกข่มขู่"
อาจจะกลัวเพราะ "ถูกป้ายความผิด"
อาจจะกลัวเพราะ "เราก็ผิดที่ตอบโต้"

แต่ถ้าเราสึกนึกผิดและพยายามเลี่ยงไม่ทำบาป
พระเจ้าทรงเห็นความตั้งใจของเรา และนับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรม
เราจะไม่ต้องถูกลงโทษในสิ่งที่เราไม่ได้ก่อ

#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply