กลุ่มชีวิตมหัศจรรย์ roadtrip ออกไปแจกอาหาร และอธิษฐานรักษาโรคให้กับชุมชนในพัทยา พระเจ้ารักษาคนป่วยมากมาย มีคนรับเชื่อมากกว่า 60 คน สรรเสริญแด่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
Source

Was this article helpful to you?

admin

Leave a Reply