Teasor งานชีวิตมหัศจรรย์ครั้งที่ 24

Teasor งานชีวิตมหัศจรรย์ครั้งที่ 24

งาน ชีวิตมหัศจรรย์ คริสต์มาสอวยพรสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 นี้ ขอชวนพี่น้องคริสเตียน นำพาเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หรือคนในครอบครัว มาร่วมฟังเรื่องราวการทำธุรกิจภายใต้ความเชื่อ และการนำของพระเจ้าของคุณสุริยัน ปะวะเสนะ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Hana และอื่นๆ อีกมมากมาย ตั้งแต่เวลา 12:00 น. -15.00 ที่โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ #christianthai #thaichristian #คริสเตียน #พระเยซู #คริสตจักร #ประกาศ #นมัสการ #คำพยาน Source
ท่าน​อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงินจง​พอใจ ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ ตรัส​ว่าเรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอด ทิ้ง​ท่าน​เลย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียน…

ท่าน​อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงินจง​พอใจ ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ ตรัส​ว่าเรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอด ทิ้ง​ท่าน​เลย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียน…

ท่าน​อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงินจง​พอใจ ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ ตรัส​ว่าเรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอด ทิ้ง​ท่าน​เลย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
เมื่อพระคริสต์ได้ปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้ว ก็ให้อยู่อย่างคนอิสระเถิด รักษามันไว้ให้ดี อย่ากลับไปเป็นทาสของกฎอีก #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเ…

เมื่อพระคริสต์ได้ปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้ว ก็ให้อยู่อย่างคนอิสระเถิด รักษามันไว้ให้ดี อย่ากลับไปเป็นทาสของกฎอีก #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเ…

เมื่อพระคริสต์ได้ปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้ว ก็ให้อยู่อย่างคนอิสระเถิด รักษามันไว้ให้ดี อย่ากลับไปเป็นทาสของกฎอีก #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ขอให้เราทุกคนพิจารณากัน และกันเพื่อจะได้กระตุ้นกันให้มีความรัก และทำแต่ความดีขออย่าให้เราทิ้งการประชุมไปเหมือนกับที่บางคนทำอยู่ แต่ให้กำลังใจกัน และกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งพวกพี่น้องรู้…

ขอให้เราทุกคนพิจารณากัน และกันเพื่อจะได้กระตุ้นกันให้มีความรัก และทำแต่ความดีขออย่าให้เราทิ้งการประชุมไปเหมือนกับที่บางคนทำอยู่ แต่ให้กำลังใจกัน และกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งพวกพี่น้องรู้…

ขอให้เราทุกคนพิจารณากัน และกันเพื่อจะได้กระตุ้นกันให้มีความรัก และทำแต่ความดีขออย่าให้เราทิ้งการประชุมไปเหมือนกับที่บางคนทำอยู่ แต่ให้กำลังใจกัน และกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งพวกพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นกำลังใกล้มาถึงแล้ว ก็ยิ่งน่าจะทำอย่างนี้ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าทรงทราบถึง ความกังวลที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ และย้ำชัดด้วยความรักเสมอมาว่า "เราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าไม่ปรารถนา ที่จะ…

"อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าทรงทราบถึง ความกังวลที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ และย้ำชัดด้วยความรักเสมอมาว่า "เราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าไม่ปรารถนา ที่จะ…

"อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าทรงทราบถึง ความกังวลที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ และย้ำชัดด้วยความรักเสมอมาว่า "เราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าไม่ปรารถนา ที่จะละทิ้งมนุษย์แม้แต่คนเดียว ขอแค่เปิดใจร้องเรียกหาพระเจ้า แล้วยึดพระองค์ให้มั่น พระองค์พร้อมช่วยเหลือเราทุกเรื่องค่ะ สู้ๆ!! #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ต้องยอมรับว่าบางครั้ง"ความจริง"ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว หลายๆครั้งเราต้องทนทุข์เพราะ "พูดความจริง" หลายๆครั้งเราต้องเจ็บปวดที่ "รู้ความจริง" แต่บางครั้…

ต้องยอมรับว่าบางครั้ง"ความจริง"ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว หลายๆครั้งเราต้องทนทุข์เพราะ "พูดความจริง" หลายๆครั้งเราต้องเจ็บปวดที่ "รู้ความจริง" แต่บางครั้…

ต้องยอมรับว่าบางครั้ง"ความจริง"ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว หลายๆครั้งเราต้องทนทุข์เพราะ "พูดความจริง" หลายๆครั้งเราต้องเจ็บปวดที่ "รู้ความจริง" แต่บางครั้งเราก็ไม่ยอมรับความจริง ทั้งที่รู้ว่าความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความจริง ดังนั้นหากคุณพูดความจริง พระเจ้าจะยืนอยู่ข้างเรา ไม่มีใครบังคับ ข่มขู่ คุณได้ พระเจ้าจะปกป้องเราค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น" โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อน จึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อ เมื่อโนอาห์ได้รับพระด…

"ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น" โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อน จึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อ เมื่อโนอาห์ได้รับพระด…

"ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น" โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อน จึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อ เมื่อโนอาห์ได้รับพระดำรัสเตือนเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็น ท่านจึงยำเกรง และต่อเรือใหญ่ เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัย ฮีบรู 11:1-2,7 #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"ปาก" เป็นอวัยวะที่จำเป็นต้องฝึกการใช้งาน ทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยต้องมีสอนเรื่อง "การพูด" แน่นอนว่าการพูดสำคัญมาก "การขาย" ก็ต้องใช้คำพูดโน้มน้าวใจ …

"ปาก" เป็นอวัยวะที่จำเป็นต้องฝึกการใช้งาน ทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยต้องมีสอนเรื่อง "การพูด" แน่นอนว่าการพูดสำคัญมาก "การขาย" ก็ต้องใช้คำพูดโน้มน้าวใจ …

"ปาก" เป็นอวัยวะที่จำเป็นต้องฝึกการใช้งาน ทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยต้องมีสอนเรื่อง "การพูด" แน่นอนว่าการพูดสำคัญมาก "การขาย" ก็ต้องใช้คำพูดโน้มน้าวใจ "การสอน" ก็ต้องใช้คำพูดถ่ายทอด ตักเตือน "ความเชื่อ" ก็ต้องรับด้วย ปาก ก่อนจะเชื่อด้วยใจ ดังนั้นคำพูดของเราเป็นสิ่งสำคัญ จงใช้มันเพื่อ "พูดสิ่งที่เสริมสร้าง" อย่าใช้มัน "พูดเพื่อทำลายความรู้สึกผู้อื่น" ถ้าเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยาก ขอพระเจ้าช่วยเราได้นะคะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ … Continued
"คิดไปเอง" ฉันเป็นคนที่รักและจริงจังกับงานมาก ครั้งหนึ่งเครื่องจักรกลที่ฉันนั่งเฝ้าดูแล เกิดเสียกระทันหันจนงานหยุดชะงัก ฉันยอมรับว่าเครียดและกังวลไปต่างๆนานา หัวหน้า…

"คิดไปเอง" ฉันเป็นคนที่รักและจริงจังกับงานมาก ครั้งหนึ่งเครื่องจักรกลที่ฉันนั่งเฝ้าดูแล เกิดเสียกระทันหันจนงานหยุดชะงัก ฉันยอมรับว่าเครียดและกังวลไปต่างๆนานา หัวหน้า…

"คิดไปเอง" ฉันเป็นคนที่รักและจริงจังกับงานมาก ครั้งหนึ่งเครื่องจักรกลที่ฉันนั่งเฝ้าดูแล เกิดเสียกระทันหันจนงานหยุดชะงัก ฉันยอมรับว่าเครียดและกังวลไปต่างๆนานา หัวหน้างานซ่อมเครื่องจักรใหญ่เริ่มลงมาดู ที่เครื่องของฉันถึง 3-4 คน ฉันก็ยิ่งกลัว กลัวว่าฉันทำอะไรผิดไปเครื่องเลยเสีย ค่าซ่อมแต่ละครั้งก็เฉียดแสน ต้องถูกย้ายแน่ๆ คืนนั้นทั้งคืนฉันนอนไม่หลับ พลิกตัวไปมา อธิษฐานจนสว่างก็ไปทำงานแบบไม่มีแรง แต่กลับพบว่าเครื่องถูกซ่อมไปแล้วเมื่อคืน!! อะไหล่หมดอายุการใช้งาน รอการเปลี่ยน มันไม่ได้พังเพราะฉันเลย แต่ฉันคิดไปเอง ฉันมักมโนไปเองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเสมอ!! หลายๆครั้งการนิ่งวางใจเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ทำยาก ขอให้เราเชื่อเถอะว่าในพระเจ้า "ไม่มีคำว่าโชคร้าย" #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณบอย โกสิยพงษ์

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณบอย โกสิยพงษ์

EP 10 เคยไหม? ที่รู้สึกว่าชีวิตของเรา "เหมือนเรือ ที่ลอยอยู่กลางทะเล" ไม่รู้จะไปไหน ทำอย่างไร… คุณบอย ก็เคยเป็นแบบนั้น จนวันหนึ่งได้มาอ่านพระคัมภีร์ และรู้จักพระเจ้ามากขึ้น จนได้รับคำตอบทั้งหลายของชีวิต พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่าง หนึ่งได้ ด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า – 2 โครินธ์ 1:4 – พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราในเวลาที่เรายากลำบาก พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus … Continued