ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณสิรายุทธ์ แสนโภชน์

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณสิรายุทธ์ แสนโภชน์

EP 46 คุณสิรายุทธ์ แสนโภชน์ ในอดีตคุณสิรายุทธ์ เคยเป็นวัยรุ่นที่ก้าวร้าว ติดการพนัน มีหนี้สิน และโดนตามทวงหนี้ จนต้องหนีออกจากบ้าน แต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณสิรายุทธ์ ได้ยินเรื่องราวของพระเยซู จึงได้ตัดสินใจอธิษฐานสารภาพบาป ทำให้พบความรักของพระเจ้า และเมื่อตัดสินใจติดตามพระเจ้าตั้งแต่วันนั้น ทำให้ชีวิตของคุณสิรายุทธ์ได้รับการเปลี่ยนแปลง และมีชีวิตที่ได้รับการยกชูขึ้น ได้มีครอบครัวที่น่ารัก และเป็นเจ้าของธุรกิจ ในปัจจุบัน “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์‬ ‭5:17‬ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก … Continued
จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิดอย่า​ ครั่น​คร้าม​หรือ​ตก​ใจ​เลยเพราะ​ว่า​ พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​สถิต​ กับ​เจ้า​ทุก​แห่ง​ที่​เจ้า​ไป #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเต…

จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิดอย่า​ ครั่น​คร้าม​หรือ​ตก​ใจ​เลยเพราะ​ว่า​ พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​สถิต​ กับ​เจ้า​ทุก​แห่ง​ที่​เจ้า​ไป #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเต…

จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิดอย่า​ ครั่น​คร้าม​หรือ​ตก​ใจ​เลยเพราะ​ว่า​ พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​สถิต​ กับ​เจ้า​ทุก​แห่ง​ที่​เจ้า​ไป #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้สร้างบ้าน พวกคนสร้างก็เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้เฝ้าดูแลเมืองแล้ว พวกยามที่เฝ้าเวรอยู่ก็เสียเวลาเปล่าๆ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมั…

ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้สร้างบ้าน พวกคนสร้างก็เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้เฝ้าดูแลเมืองแล้ว พวกยามที่เฝ้าเวรอยู่ก็เสียเวลาเปล่าๆ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมั…

ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้สร้างบ้าน พวกคนสร้างก็เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้เฝ้าดูแลเมืองแล้ว พวกยามที่เฝ้าเวรอยู่ก็เสียเวลาเปล่าๆ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
ขอให้พระเจ้าอวยพรเจ้า และปกป้องดูแลเจ้า ขอให้ใบหน้าของพระ ยาห์เวห์ส่องลงบนเจ้าและเอ็นดูเจ้าขอให้พระยาห์เวห์มองเจ้าด้วยความ เมตตาปราณีและให้ความสงบสุขกับเจ้า #พระเจ้า #พระวิญญานบ…

ขอให้พระเจ้าอวยพรเจ้า และปกป้องดูแลเจ้า ขอให้ใบหน้าของพระ ยาห์เวห์ส่องลงบนเจ้าและเอ็นดูเจ้าขอให้พระยาห์เวห์มองเจ้าด้วยความ เมตตาปราณีและให้ความสงบสุขกับเจ้า #พระเจ้า #พระวิญญานบ…

ขอให้พระเจ้าอวยพรเจ้า และปกป้องดูแลเจ้า ขอให้ใบหน้าของพระ ยาห์เวห์ส่องลงบนเจ้าและเอ็นดูเจ้าขอให้พระยาห์เวห์มองเจ้าด้วยความ เมตตาปราณีและให้ความสงบสุขกับเจ้า #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
บ่อยครั้งที่เรา "ลังเล" บ่อยครั้งที่เรา "อ่อนแอ" บ่อยครั้งที่เรา "ไม่มีที่พึ่ง" บ่อยครั้งที่เรา "ต้องตัดสินใจคนเดียว" วันนี้พระเจ้ากำลัง…

บ่อยครั้งที่เรา "ลังเล" บ่อยครั้งที่เรา "อ่อนแอ" บ่อยครั้งที่เรา "ไม่มีที่พึ่ง" บ่อยครั้งที่เรา "ต้องตัดสินใจคนเดียว" วันนี้พระเจ้ากำลัง…

บ่อยครั้งที่เรา "ลังเล" บ่อยครั้งที่เรา "อ่อนแอ" บ่อยครั้งที่เรา "ไม่มีที่พึ่ง" บ่อยครั้งที่เรา "ต้องตัดสินใจคนเดียว" วันนี้พระเจ้ากำลังพูดย้ำกับคุณว่า "เราอยู่ทุกที่ที่เจ้าไป" "จงกล้าหาญเถิด" ลองเปิดใจใคร่ครวญในวันนี้ เราอาจพบว่าพระองค์ยืนข้างเราเสมอมา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ฝูง​แกะ​เล็กน้อย​เอ๋ยอย่า​กลัว​เลยเพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ของ​พวก​ท่าน​ ชอบ​พระ​ทัย​จะ​ประทาน​แผ่นดิน​นั้น​ให้แก่​ท่าน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระ…

ฝูง​แกะ​เล็กน้อย​เอ๋ยอย่า​กลัว​เลยเพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ของ​พวก​ท่าน​ ชอบ​พระ​ทัย​จะ​ประทาน​แผ่นดิน​นั้น​ให้แก่​ท่าน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระ…

ฝูง​แกะ​เล็กน้อย​เอ๋ยอย่า​กลัว​เลยเพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ของ​พวก​ท่าน​ ชอบ​พระ​ทัย​จะ​ประทาน​แผ่นดิน​นั้น​ให้แก่​ท่าน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความ พากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำ เหน็จตามพระสัญญา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #น…

จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความ พากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำ เหน็จตามพระสัญญา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #น…

จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความ พากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำ เหน็จตามพระสัญญา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"ความเจ็บป่วย" คือความทุกข์ใจ อย่างหนึ่งของมนุษย์ แม้จะมีชื่อเสียง เงินทอง มากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อชีวิตได้ แต่เขาเลือกที่จะขอยืนเคียงข้างพระเจ้า รับใช้พระองค์สุดก…

"ความเจ็บป่วย" คือความทุกข์ใจ อย่างหนึ่งของมนุษย์ แม้จะมีชื่อเสียง เงินทอง มากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อชีวิตได้ แต่เขาเลือกที่จะขอยืนเคียงข้างพระเจ้า รับใช้พระองค์สุดก…

"ความเจ็บป่วย" คือความทุกข์ใจ อย่างหนึ่งของมนุษย์ แม้จะมีชื่อเสียง เงินทอง มากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อชีวิตได้ แต่เขาเลือกที่จะขอยืนเคียงข้างพระเจ้า รับใช้พระองค์สุดกำลังที่มี "สิ่งดีๆจึงเกิดขึ้น" ไม่มีสิ่งใดขัดขวางเราจากความรักของพระเจ้า เพียงแค่เรายึดมั่นและร้องทูล พระองค์พร้อมจะฟังเสมอค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เคยรู้สึกว่าอะไรๆกำลังจะสายเกินไปไหม? ช่วงปีใหม่ปีนั้นฉันจำได้ว่าในตอนแรก คุณแม่จะไม่กลับไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัด เนื่องจากงานที่ล้นมือจนไม่มีเวลาหาตั๋วรถไฟ แต่เมื่อถึงวันค…

เคยรู้สึกว่าอะไรๆกำลังจะสายเกินไปไหม? ช่วงปีใหม่ปีนั้นฉันจำได้ว่าในตอนแรก คุณแม่จะไม่กลับไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัด เนื่องจากงานที่ล้นมือจนไม่มีเวลาหาตั๋วรถไฟ แต่เมื่อถึงวันค…

เคยรู้สึกว่าอะไรๆกำลังจะสายเกินไปไหม? ช่วงปีใหม่ปีนั้นฉันจำได้ว่าในตอนแรก คุณแม่จะไม่กลับไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัด เนื่องจากงานที่ล้นมือจนไม่มีเวลาหาตั๋วรถไฟ แต่เมื่อถึงวันคุณแม่กลับเคลียร์งานเสร็จพอดี ทำให้เกิดการลังเลว่า "สายเกินไปไหมที่จะซื้อตั๋ว?" แน่นอนว่าคุณแม่ลอง"อธิษฐาน" พลางเก็บเสื้อผ้า จุงมือฉันมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟ และมันก็มีที่สำหรับเรา เพราะเพิ่งมีคนยกเลิกตั๋วด่วนพิเศษก่อนหน้าเรา 2 คิว!! การรอคอยที่จะได้พบกันในครั้งนั้น จบลงด้วยความสุข ยิ่งรอนานมากเท่าไหร่ เมื่อได้เจอกันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณโบ สุรัตนาวี

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณโบ สุรัตนาวี

EP 9 พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาปถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น – 1 ยอห์น 1:9 – แค่เราเปิดใจยอมรับความผิดบาปและสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงยกโทษบาปผิดของเราทั้งหมด เพื่อที่เราจะกลับมาเป็นลูกของพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก Forward Hope ส่งต่อความหวัง Source