ข่าวดีของข่าวดีของข่าวดี ไม่มีข่าวดีไหนจะดีไปกว่านี้แล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงแสนดี #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู # พระค…

ข่าวดีของข่าวดีของข่าวดี ไม่มีข่าวดีไหนจะดีไปกว่านี้แล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงแสนดี #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู # พระค…

ข่าวดีของข่าวดีของข่าวดี ไม่มีข่าวดีไหนจะดีไปกว่านี้แล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงแสนดี #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู # พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ การบังเกิดของพระเยซู คือ ข่าวดีที่สุดในโลก! Source
เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณ นั้นตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศ จากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่น เดียวกัน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานา…

เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณ นั้นตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศ จากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่น เดียวกัน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานา…

เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณ นั้นตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศ จากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่น เดียวกัน#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
ความโกรธเกรี้ยวของพระองค์อยู่เพียงชั่วคราว แต่ความปราณีของพระองค์นำชีวิตมาให้ เราอาจจะร้องไห้ในยามค่ำคืน แต่ในวันรุ่งขึ้น เราจะชื่นบาน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #…

ความโกรธเกรี้ยวของพระองค์อยู่เพียงชั่วคราว แต่ความปราณีของพระองค์นำชีวิตมาให้ เราอาจจะร้องไห้ในยามค่ำคืน แต่ในวันรุ่งขึ้น เราจะชื่นบาน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #…

ความโกรธเกรี้ยวของพระองค์อยู่เพียงชั่วคราว แต่ความปราณีของพระองค์นำชีวิตมาให้ เราอาจจะร้องไห้ในยามค่ำคืน แต่ในวันรุ่งขึ้น เราจะชื่นบาน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เรา​สั่ง​เจ้า​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า​จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิดอย่า​ครั่น​คร้าม​หรือ​ตก​ใจ​เลยเพราะ​ว่า​พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​สถิต​กับ​เจ้า​ทุก​แห่ง​ที่​เจ้า​ไป #พระเจ…

เรา​สั่ง​เจ้า​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า​จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิดอย่า​ครั่น​คร้าม​หรือ​ตก​ใจ​เลยเพราะ​ว่า​พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​สถิต​กับ​เจ้า​ทุก​แห่ง​ที่​เจ้า​ไป #พระเจ…

เรา​สั่ง​เจ้า​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า​จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิดอย่า​ครั่น​คร้าม​หรือ​ตก​ใจ​เลยเพราะ​ว่า​พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​สถิต​กับ​เจ้า​ทุก​แห่ง​ที่​เจ้า​ไป #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
คุณรู้หรือไม่ว่าชีวิตของคุณนั้นมีค่ามาก!! คุณเป็นฝีพระหัตถ์ชิ้นเอกของพระเจ้า ไม่มีใครเหมือนคุณและคุณก็ไม่เหมือนใคร พระธรรมสดุดี 139:13 กล่าวว่า "เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภา…

คุณรู้หรือไม่ว่าชีวิตของคุณนั้นมีค่ามาก!! คุณเป็นฝีพระหัตถ์ชิ้นเอกของพระเจ้า ไม่มีใครเหมือนคุณและคุณก็ไม่เหมือนใคร พระธรรมสดุดี 139:13 กล่าวว่า "เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภา…

คุณรู้หรือไม่ว่าชีวิตของคุณนั้นมีค่ามาก!! คุณเป็นฝีพระหัตถ์ชิ้นเอกของพระเจ้า ไม่มีใครเหมือนคุณและคุณก็ไม่เหมือนใคร พระธรรมสดุดี 139:13 กล่าวว่า "เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา" ความรักของพระเจ้ามีมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลก พระองค์จะไม่ปล่อยให้ลูกของพระองค์ถูกทำร้าย เกินขอบเขตที่เราจะรับไหว การแก้แค้นเป็นของพระองค์ วันนี้ขอให้เรามั่นใจว่าทุกคนคือ ลูกของพระเจ้า พระองค์รักเราโดยไม่มีข้อแม้ ไม่มีอะไรขวางรักนี้ได้ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"เด็กๆมักมีความกลัวบางอย่างที่เหมือนกัน" ฉันเคยพาหลานชายหญิงขี่จักรยานไปซื้อของ ตอนแรกพวกเขาขี่นำโด่งอย่างสนุกสนาน แต่เมื่อใกล้ถึงร้านกลับชะงักและลงเดิน ฉันมองไปก็พบว…

"เด็กๆมักมีความกลัวบางอย่างที่เหมือนกัน" ฉันเคยพาหลานชายหญิงขี่จักรยานไปซื้อของ ตอนแรกพวกเขาขี่นำโด่งอย่างสนุกสนาน แต่เมื่อใกล้ถึงร้านกลับชะงักและลงเดิน ฉันมองไปก็พบว…

"เด็กๆมักมีความกลัวบางอย่างที่เหมือนกัน" ฉันเคยพาหลานชายหญิงขี่จักรยานไปซื้อของ ตอนแรกพวกเขาขี่นำโด่งอย่างสนุกสนาน แต่เมื่อใกล้ถึงร้านกลับชะงักและลงเดิน ฉันมองไปก็พบว่า "ทุกบ้านมีสุนัขเยอะมาก" หลานสาววิ่งด้วยความกลัวเพื่อเข้าร้าน แต่กลับถูกสุนัขเห่าไล่จนฉันเข้าตะครุบตัว และสอนให้ "เดินนิ่งๆ" ยิ่งวิ่ง หมายิ่งเห่า เผลอๆจะ"ถูกกัด"เอาด้วย ถ้าเรารู้จักบังคับตัวเองให้มีสติ คิดให้ดี วางตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ขอสติปัญญา ขอความกล้าจากพระเจ้า เราจะเผชิญทุกสิ่งได้โดยกำลังของพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
“ทรงเรียก” ให้ “แสวงหา” และ “ฝ่าฟัน” เพื่อ “รับใช้” เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ “รับใช้” จาก”น้ำเย็นเพียงแก้วเดียว” สู่การเปลี่ยนเปลงทางครั้งสำคั…

“ทรงเรียก” ให้ “แสวงหา” และ “ฝ่าฟัน” เพื่อ “รับใช้” เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ “รับใช้” จาก”น้ำเย็นเพียงแก้วเดียว” สู่การเปลี่ยนเปลงทางครั้งสำคั…

“ทรงเรียก” ให้ “แสวงหา” และ “ฝ่าฟัน” เพื่อ “รับใช้” เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ “รับใช้” จาก”น้ำเย็นเพียงแก้วเดียว” สู่การเปลี่ยนเปลงทางครั้งสำคัญในชีวิต แล้วคุณล่ะคะ?? ได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าแล้วหรือยัง? #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #… Source
คนที่ทำบาปมักจะมีจิตสำนึกคอยหลอกหลอน แน่นอนว่าพวกเขาจะรู้สึกกลัวและหวาดระแวง แต่ละคนแสดงออกมากน้อยต่างกันตามความชินชา แต่ผู้ที่พึงกระทำให้เกิดสิ่งดีๆนั้น แม้จะทุกข์ใจ ก็ยังเห็น…

คนที่ทำบาปมักจะมีจิตสำนึกคอยหลอกหลอน แน่นอนว่าพวกเขาจะรู้สึกกลัวและหวาดระแวง แต่ละคนแสดงออกมากน้อยต่างกันตามความชินชา แต่ผู้ที่พึงกระทำให้เกิดสิ่งดีๆนั้น แม้จะทุกข์ใจ ก็ยังเห็น…

คนที่ทำบาปมักจะมีจิตสำนึกคอยหลอกหลอน แน่นอนว่าพวกเขาจะรู้สึกกลัวและหวาดระแวง แต่ละคนแสดงออกมากน้อยต่างกันตามความชินชา แต่ผู้ที่พึงกระทำให้เกิดสิ่งดีๆนั้น แม้จะทุกข์ใจ ก็ยังเห็นสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในนั้น เพราะความอิ่มใจ ที่ได้เป็นผู้ให้ ใจชื้นเพราะรอยยิ้มของผู้รับชโลมใจ พระเจ้าอยากเห็นโลกแห่งการให้ที่น่าอยู่ จึงสอนย้ำเราให้ทำแต่สิ่งดี และเป็นผู้ให้ เหมือนอย่างที่พระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียว "ลงมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์" พระองค์ทำแล้ว คุณล่ะ "พร้อมเปลี่ยน" ไปด้วยกันไหม? #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
และผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพ และผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิตย์ อิสยาห์ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พร…

และผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพ และผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิตย์ อิสยาห์ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พร…

และผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพ และผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิตย์ อิสยาห์ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณสุริยัน

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณสุริยัน

"ธุรกิจของผมไม่ได้เริ่มด้วยเงิน แต่เริ่มด้วยความเชื่อ" คำพูดจาก เจ้าของร้านอาหาร ซูชิ ฮานะ ร้านอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมี่ยม ที่มีสาขาทั่วประเทศไทย.. แอด ขอบอก "ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ในพระเจ้า" ก่อนจะมาถึงวันนี้ คุณสุริยัน ปะวะเสนะ ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก จนคิดฆ่าตัวตาย จนวันที่พระองค์ทรงตรัส และให้เห็นนิมิตรในสิ่งที่พระองค์วางไว้… เมื่อคุณสุริยัน ดำเนินตามด้วยความเชื่อ และวางใจ ผลที่ได้รับ ทำให้เราเห็นถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลาจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณ ทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน เอเฟซัส 6:18 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน … Continued