ลูก ๆ เอ๋ย พวกคุณเป็นของพระเจ้าจึงมีชัยชนะเหนือพวกศัตรูของพระคริสต์ เพราะพระเจ้าที่อยู่ในพวกคุณยิ่งใหญ่กว่ามากที่อยู่ในโลกนี้ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #…

ลูก ๆ เอ๋ย พวกคุณเป็นของพระเจ้าจึงมีชัยชนะเหนือพวกศัตรูของพระคริสต์ เพราะพระเจ้าที่อยู่ในพวกคุณยิ่งใหญ่กว่ามากที่อยู่ในโลกนี้ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #…

ลูก ๆ เอ๋ย พวกคุณเป็นของพระเจ้าจึงมีชัยชนะเหนือพวกศัตรูของพระคริสต์ เพราะพระเจ้าที่อยู่ในพวกคุณยิ่งใหญ่กว่ามากที่อยู่ในโลกนี้ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ความโกรธเกรี้ยวของพระองค์อยู่เพียงชั่วคราว แต่ความปราณีของพระองค์นำชีวิตมาให้ เราอาจจะร้องไห้ในยามค่ำคืน แต่ในวันรุ่งขึ้น เราจะชื่นบาน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #…

ความโกรธเกรี้ยวของพระองค์อยู่เพียงชั่วคราว แต่ความปราณีของพระองค์นำชีวิตมาให้ เราอาจจะร้องไห้ในยามค่ำคืน แต่ในวันรุ่งขึ้น เราจะชื่นบาน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #…

ความโกรธเกรี้ยวของพระองค์อยู่เพียงชั่วคราว แต่ความปราณีของพระองค์นำชีวิตมาให้ เราอาจจะร้องไห้ในยามค่ำคืน แต่ในวันรุ่งขึ้น เราจะชื่นบาน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เมื่อฉันกลับไปเยี่ยมบ้าน ฉันนึกถึง "วันที่ขี่จักรยานครั้งแรก" ฉันนึกถึง "วันที่ฉันสอนหลานเดิน" ฉันนึกถึง "วันที่คุณพ่อพยุงย่าเข้าห้องน้ำ" พระเจ้าเ…

เมื่อฉันกลับไปเยี่ยมบ้าน ฉันนึกถึง "วันที่ขี่จักรยานครั้งแรก" ฉันนึกถึง "วันที่ฉันสอนหลานเดิน" ฉันนึกถึง "วันที่คุณพ่อพยุงย่าเข้าห้องน้ำ" พระเจ้าเ…

เมื่อฉันกลับไปเยี่ยมบ้าน ฉันนึกถึง "วันที่ขี่จักรยานครั้งแรก" ฉันนึกถึง "วันที่ฉันสอนหลานเดิน" ฉันนึกถึง "วันที่คุณพ่อพยุงย่าเข้าห้องน้ำ" พระเจ้าเองก็พร้อมที่จะพยุงเรา "ในยามที่ล้ม" พระองค์จะปลอบโยนเราแล้วฉุดเราขึ้นมา อย่ากลัวว่าจะถูกทิ้ง พระเจ้าสถิตย์กับเราค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
หลายๆครั้งความเสียใจในอดีตก็หลอกหลอนเรา ความเสียใจของผู้ที่ "สูญเสีย" ความเสียใจของผู้ที่ "หลงผิด" ความเสียใจของผู้ที่ "ถูกกระทำ" แต่ถ้าเรามาหาพระ…

หลายๆครั้งความเสียใจในอดีตก็หลอกหลอนเรา ความเสียใจของผู้ที่ "สูญเสีย" ความเสียใจของผู้ที่ "หลงผิด" ความเสียใจของผู้ที่ "ถูกกระทำ" แต่ถ้าเรามาหาพระ…

หลายๆครั้งความเสียใจในอดีตก็หลอกหลอนเรา ความเสียใจของผู้ที่ "สูญเสีย" ความเสียใจของผู้ที่ "หลงผิด" ความเสียใจของผู้ที่ "ถูกกระทำ" แต่ถ้าเรามาหาพระเจ้า พึ่งพาในพระองค์ พระเจ้าจะทรงกระทำให้สิ่งเหล่านั้นล่วงลับไป และพระองค์จะเติมชีวิตเราด้วยสิ่งดีๆ "ขอแค่เราเปิดใจ สารภาพ ละทิ้งความเสียใจออกไป" #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าโง่ มาทำให้คนที่ฉลาดอับอาย และพระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าอ่อนแอ มาทำให้สิ่งที่เข้มแข็งต้องอับอาย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียน…

แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าโง่ มาทำให้คนที่ฉลาดอับอาย และพระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าอ่อนแอ มาทำให้สิ่งที่เข้มแข็งต้องอับอาย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียน…

แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าโง่ มาทำให้คนที่ฉลาดอับอาย และพระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าอ่อนแอ มาทำให้สิ่งที่เข้มแข็งต้องอับอาย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ในช่วงเวลาที่เราดูเหมือนขาด บางทีเราต้องใคร่ครวญว่า "อะไรคือสิ่งที่เรามี" ให้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น สู้เท่าที่เราไหว อะไรที่ยังไม่ได้ก็ต้องร…

ในช่วงเวลาที่เราดูเหมือนขาด บางทีเราต้องใคร่ครวญว่า "อะไรคือสิ่งที่เรามี" ให้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น สู้เท่าที่เราไหว อะไรที่ยังไม่ได้ก็ต้องร…

ในช่วงเวลาที่เราดูเหมือนขาด บางทีเราต้องใคร่ครวญว่า "อะไรคือสิ่งที่เรามี" ให้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น สู้เท่าที่เราไหว อะไรที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอแล้วสู้ใหม่ การรอคอยพระเจ้าจะไม่มีคำว่าเสียเวลาเปล่าค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
EP 2 “ความพ่ายแพ้” ไม่ได้ตัดสิน “ความล้มเหลวของชีวิต” จากเด็กบ้านนามีฝัน พ่ายแพ้ถูกขับไล่ไสส่ง ได้รับโอากาส “เริ่มต้นชีวิตใหม่” จากพระเจ้า จนกลับมา “ผงาดบนสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่” ไ…

EP 2 “ความพ่ายแพ้” ไม่ได้ตัดสิน “ความล้มเหลวของชีวิต” จากเด็กบ้านนามีฝัน พ่ายแพ้ถูกขับไล่ไสส่ง ได้รับโอากาส “เริ่มต้นชีวิตใหม่” จากพระเจ้า จนกลับมา “ผงาดบนสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่” ไ…

EP 2 “ความพ่ายแพ้” ไม่ได้ตัดสิน “ความล้มเหลวของชีวิต” จากเด็กบ้านนามีฝัน พ่ายแพ้ถูกขับไล่ไสส่ง ได้รับโอากาส “เริ่มต้นชีวิตใหม่” จากพระเจ้า จนกลับมา “ผงาดบนสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่” ได้อีกครั้ง คุณเชื่อไหม? คำอธิษฐานเปิดประตูทางออกได้ทุกบานบนโลกใบนี้ “ลองสิคะ” 😉😉😉 Source
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณสุริยัน

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณสุริยัน

EP 13 เป็นทั้งผู้รับใช้ เป็นศิษยาภิบาลอาวุโส และเป็น เจ้าของร้านอาหาร ซูชิ ฮานะ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย.. แอด ขอบอก "ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ในพระเจ้า" ก่อนจะมาถึงวันนี้ คุณสุริยัน ปะวะเสนะ ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก จนคิดฆ่าตัวตาย จนวันที่พระองค์ทรงตรัส และให้เห็นนิมิตรในสิ่งที่พระองค์วางไว้… เมื่อคุณสุริยัน ดำเนินตามด้วยความเชื่อ และวางใจ ผลที่ได้รับ ทำให้เราเห็นถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลาจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณ ทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน เอเฟซัส 6:18 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณ วศิน จิระจงเจริญ

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณ วศิน จิระจงเจริญ

EP 22 คุณวศิน จิระจงเจริญ แฟนเพจอารมณ์ดีที่ได้ส่งคำพยานมาให้เรา ความป่วยไม่ได้ทำให้เค้าออกห่างจากพระเจ้า แต่ยิ่งทำให้เค้าเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้า สิ่งนึงที่รับรู้ได้จากการแบ่งปันคำพยาน คือความสุข และความฮา จนแอดมินงงว่านี่เรากำลังคุยเรื่องอาการป่วยจริงๆใช่ไหม😂🤣 พระเจ้ามักจะทำการบางอย่างในชีวิตเราเสมอ แม้ในความเจ็บป่วย เมื่อเรามองหาพระพร ก็มักจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่เสมอ คำพยานนี้ทำให้แอดมินเห็นแบบนี้จริงๆ ในความยากลำบาก ในความเจ็บปวดที่เราเผชิญ มักจะมีเรื่องราวดีๆที่ซ่อนอยู่ ได้เห็นการอัศจรรย์ในการรักษา แล้วที่สุดแล้วชีวิตเราก็ได้ส่งต่อพระพรที่ได้รับนี้ต่อๆไป❤ นี่แน่ะ เราจะนำการเยียวยา และการรักษามาให้ และเราจะรักษาเขาทั้งหลายให้หายและเผยสวัสดิภาพ และความมั่นคงอย่างอุดม – เยเรมีย์ 33:6 – #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน … Continued
อัมพฤกษ์ 3 ปี หายใน 3 นาที

อัมพฤกษ์ 3 ปี หายใน 3 นาที

วีดีโอสดๆ วินาที อดีตมอเตอร์ไซต์รับจ้างเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนานกว่า 3 ปี เพราะเหตุเส้นเลือดในสมองแตก จนยกแขนขวาไม่ได้ กำมือไม่ได้ ต้องใช้ชีวิตในสลัม … จนวันนี้ ได้รับการรักษาด้วยการอธิษฐานใน 3 นาที…. ขอบคุณพระเจ้า ทีมงานชีวิตมหัศจรรย์ คำพยาน เปลี่ยนชีวิต ได้ออกทำพันธกิจร่วมกับ ไซม่อน อดิป อาจารย์ชาวออสเตรเลียเชื้อสายอินโด ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้ คุณไซม่อนมารับใช้ที่เมืองไทย โดยได้ประทานของประทานการรักษาโรคให้กับ ไซม่อน มาด้วย ทีมงานของเรารู้จักกับ อ.เสน่ห์ ซึ่งทำพันธกิจในชุมชนแออัดที่พัทยาอยู่แล้ว จึงประสานเพื่อขอเข้าไปประกาศในพื้นที่ และในวันนั้น เราก็ได้เห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ต่อหน้าต่อตา พระเจ้าทรงรักษาคนเจ็บป่วยทุกคนในชุมชนนั้น และคนสุดท้าย ชายหายจากอัมพฤกษ์ได้ในเวลาไม่กี่นาที จากคนที่ต้องใช้ไม้เท้าเดินกระเผก แขนขวายกไม่ขึ้น เพราะเหมือนเส้นยึด นิ้วมือแข็ง … Continued