"พระเจ้า ผู้อยู่ในที่สูง และได้รับการยกย่อง ผู้ที่อยู่ตลอดกาล และผู้ที่มีชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ พูดว่า เราอาศัยอยู่ในที่สูง และศักดิ์สิทธิ์ แต่เราก็อยู่กับคนเหล่านั้นที่สำนึกผิด …

"พระเจ้า ผู้อยู่ในที่สูง และได้รับการยกย่อง ผู้ที่อยู่ตลอดกาล และผู้ที่มีชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ พูดว่า เราอาศัยอยู่ในที่สูง และศักดิ์สิทธิ์ แต่เราก็อยู่กับคนเหล่านั้นที่สำนึกผิด …

"พระเจ้า ผู้อยู่ในที่สูง และได้รับการยกย่อง ผู้ที่อยู่ตลอดกาล และผู้ที่มีชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ พูดว่า เราอาศัยอยู่ในที่สูง และศักดิ์สิทธิ์ แต่เราก็อยู่กับคนเหล่านั้นที่สำนึกผิด และถ่อมตัวลง เราจะฟื้นฟูจิตใจของคนที่ถ่อมตัวลงและฟื้นฟูจิตใจของคนที่สำนึกผิด" #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
การสละชีวิตของพระเยซูเป็นของขวัญสำหรับคุณโดยเฉพาะด้วย ของขวัญชิ้นนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า มีคุณมีค่ามากสำหรับพระเจ้า คุณจะได้รับการชูใจตลอดไป และความหวังอันยอดเยี่ยมซึ่งจะทำให้คุณแน่ว…

การสละชีวิตของพระเยซูเป็นของขวัญสำหรับคุณโดยเฉพาะด้วย ของขวัญชิ้นนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า มีคุณมีค่ามากสำหรับพระเจ้า คุณจะได้รับการชูใจตลอดไป และความหวังอันยอดเยี่ยมซึ่งจะทำให้คุณแน่ว…

การสละชีวิตของพระเยซูเป็นของขวัญสำหรับคุณโดยเฉพาะด้วย ของขวัญชิ้นนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า มีคุณมีค่ามากสำหรับพระเจ้า คุณจะได้รับการชูใจตลอดไป และความหวังอันยอดเยี่ยมซึ่งจะทำให้คุณแน่วแนในการทำดี และการพูดที่ดีทุกอย่าง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าทรงทราบถึง ความกังวลที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ และย้ำชัดด้วยความรักเสมอมาว่า "เราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าไม่ปรารถนา ที่จะ…

"อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าทรงทราบถึง ความกังวลที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ และย้ำชัดด้วยความรักเสมอมาว่า "เราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าไม่ปรารถนา ที่จะ…

"อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าทรงทราบถึง ความกังวลที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ และย้ำชัดด้วยความรักเสมอมาว่า "เราอยู่กับเจ้า" พระเจ้าไม่ปรารถนา ที่จะละทิ้งมนุษย์แม้แต่คนเดียว ขอแค่เปิดใจร้องเรียกหาพระเจ้า แล้วยึดพระองค์ให้มั่น พระองค์พร้อมช่วยเหลือเราทุกเรื่องค่ะ สู้ๆ!! #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ต้องยอมรับว่าบางครั้ง"ความจริง"ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว หลายๆครั้งเราต้องทนทุข์เพราะ "พูดความจริง" หลายๆครั้งเราต้องเจ็บปวดที่ "รู้ความจริง" แต่บางครั้…

ต้องยอมรับว่าบางครั้ง"ความจริง"ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว หลายๆครั้งเราต้องทนทุข์เพราะ "พูดความจริง" หลายๆครั้งเราต้องเจ็บปวดที่ "รู้ความจริง" แต่บางครั้…

ต้องยอมรับว่าบางครั้ง"ความจริง"ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว หลายๆครั้งเราต้องทนทุข์เพราะ "พูดความจริง" หลายๆครั้งเราต้องเจ็บปวดที่ "รู้ความจริง" แต่บางครั้งเราก็ไม่ยอมรับความจริง ทั้งที่รู้ว่าความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความจริง ดังนั้นหากคุณพูดความจริง พระเจ้าจะยืนอยู่ข้างเรา ไม่มีใครบังคับ ข่มขู่ คุณได้ พระเจ้าจะปกป้องเราค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น" โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อน จึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อ เมื่อโนอาห์ได้รับพระด…

"ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น" โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อน จึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อ เมื่อโนอาห์ได้รับพระด…

"ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น" โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อน จึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อ เมื่อโนอาห์ได้รับพระดำรัสเตือนเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็น ท่านจึงยำเกรง และต่อเรือใหญ่ เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัย ฮีบรู 11:1-2,7 #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"ปาก" เป็นอวัยวะที่จำเป็นต้องฝึกการใช้งาน ทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยต้องมีสอนเรื่อง "การพูด" แน่นอนว่าการพูดสำคัญมาก "การขาย" ก็ต้องใช้คำพูดโน้มน้าวใจ …

"ปาก" เป็นอวัยวะที่จำเป็นต้องฝึกการใช้งาน ทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยต้องมีสอนเรื่อง "การพูด" แน่นอนว่าการพูดสำคัญมาก "การขาย" ก็ต้องใช้คำพูดโน้มน้าวใจ …

"ปาก" เป็นอวัยวะที่จำเป็นต้องฝึกการใช้งาน ทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยต้องมีสอนเรื่อง "การพูด" แน่นอนว่าการพูดสำคัญมาก "การขาย" ก็ต้องใช้คำพูดโน้มน้าวใจ "การสอน" ก็ต้องใช้คำพูดถ่ายทอด ตักเตือน "ความเชื่อ" ก็ต้องรับด้วย ปาก ก่อนจะเชื่อด้วยใจ ดังนั้นคำพูดของเราเป็นสิ่งสำคัญ จงใช้มันเพื่อ "พูดสิ่งที่เสริมสร้าง" อย่าใช้มัน "พูดเพื่อทำลายความรู้สึกผู้อื่น" ถ้าเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยาก ขอพระเจ้าช่วยเราได้นะคะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ … Continued
"คิดไปเอง" ฉันเป็นคนที่รักและจริงจังกับงานมาก ครั้งหนึ่งเครื่องจักรกลที่ฉันนั่งเฝ้าดูแล เกิดเสียกระทันหันจนงานหยุดชะงัก ฉันยอมรับว่าเครียดและกังวลไปต่างๆนานา หัวหน้า…

"คิดไปเอง" ฉันเป็นคนที่รักและจริงจังกับงานมาก ครั้งหนึ่งเครื่องจักรกลที่ฉันนั่งเฝ้าดูแล เกิดเสียกระทันหันจนงานหยุดชะงัก ฉันยอมรับว่าเครียดและกังวลไปต่างๆนานา หัวหน้า…

"คิดไปเอง" ฉันเป็นคนที่รักและจริงจังกับงานมาก ครั้งหนึ่งเครื่องจักรกลที่ฉันนั่งเฝ้าดูแล เกิดเสียกระทันหันจนงานหยุดชะงัก ฉันยอมรับว่าเครียดและกังวลไปต่างๆนานา หัวหน้างานซ่อมเครื่องจักรใหญ่เริ่มลงมาดู ที่เครื่องของฉันถึง 3-4 คน ฉันก็ยิ่งกลัว กลัวว่าฉันทำอะไรผิดไปเครื่องเลยเสีย ค่าซ่อมแต่ละครั้งก็เฉียดแสน ต้องถูกย้ายแน่ๆ คืนนั้นทั้งคืนฉันนอนไม่หลับ พลิกตัวไปมา อธิษฐานจนสว่างก็ไปทำงานแบบไม่มีแรง แต่กลับพบว่าเครื่องถูกซ่อมไปแล้วเมื่อคืน!! อะไหล่หมดอายุการใช้งาน รอการเปลี่ยน มันไม่ได้พังเพราะฉันเลย แต่ฉันคิดไปเอง ฉันมักมโนไปเองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเสมอ!! หลายๆครั้งการนิ่งวางใจเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ทำยาก ขอให้เราเชื่อเถอะว่าในพระเจ้า "ไม่มีคำว่าโชคร้าย" #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิตโดยคุณ บี พีระพัฒน์

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิตโดยคุณ บี พีระพัฒน์

"ถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า และพบความรู้ของพระเจ้า" – สุภาษิต 2:4 – 5 ขอให้เราหมั่นอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัย รักษาความเชื่อด้วยพระคำของพระเจ้า วางใจและใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ "หนทางของเราจะเต็มไปด้วยสันติสุข" ❤️❤️❤️ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก Forward Hope ส่งต่อความหวัง Source

Source
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ วัชตระกูล

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ วัชตระกูล

EP 24 พระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียว ที่เก็บหัวใจที่แตกสลายของเรา มาประกอบขึ้นใหม่และทำให้ดีกว่าเดิม ในสถานการณ์ที่ยากๆ ทำให้เรายิ่งได้เห็นพระเจ้าชัดขึ้น คุณปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล เคยต้องเผชิญเรื่องราวที่ผิดหวัง และยากที่จะเดินหน้าต่อ เป็นเหตุให้ได้รู้จักพระเจ้า พระองค์ปลอบประโลมผู้ที่เจ็บช้ำและร้องต่อพระองค์เสมอ พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั้นที่มี ความทุกข์ยากอย่างใดอย่าง หนึ่งได้ ด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า -2 โครินธ์ 1:4- #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray … Continued