การเลือกที่จะรักผู้อื่นคือการสำแดงให้โลกเห็นพระลักษณะของพระเจ้า โดย Jennifer Benson Schuldt

การเลือกที่จะรักผู้อื่นคือการสำแดงให้โลกเห็นพระลักษณะของพระเจ้า โดย Jennifer Benson Schuldt

✨การเลือกที่จะรักผู้อื่นคือการสำแดงให้โลกเห็นพระลักษณะของพระเจ้า โดย Jennifer Benson Schuldt Source
ทีมงานชีวิตมหัศจรรย์ นำของเล่น และของใช้ ไปแจกให้กับเด็กๆ ที่ชายแดนพม่า แม่ฮ่องสอน

ทีมงานชีวิตมหัศจรรย์ นำของเล่น และของใช้ ไปแจกให้กับเด็กๆ ที่ชายแดนพม่า แม่ฮ่องสอน

ทีมงานชีวิตมหัศจรรย์ นำของเล่น และของใช้ ไปแจกให้กับเด็กๆ ที่ชายแดนพม่า แม่ฮ่องสอน Source
ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรง รักเราทั้งหลายเช่นนี้ เราก็ควรจะรัก ซึ่งกันและกันด้วย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู…

ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรง รักเราทั้งหลายเช่นนี้ เราก็ควรจะรัก ซึ่งกันและกันด้วย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู…

ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรง รักเราทั้งหลายเช่นนี้ เราก็ควรจะรัก ซึ่งกันและกันด้วย#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
แล้วทีนี้จะว่ายังไง จะทำบาปต่อไปเพื่อพระเจ้าจะได้เมตตามากขึ้นอย่างนั้นหรือ ไม่มีทาง ในเมื่อเราตายจากบาปแล้ว ยังจะใช้ชีวิตอยู่ในความบาปอีกได้อย่างไร #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #ค…

แล้วทีนี้จะว่ายังไง จะทำบาปต่อไปเพื่อพระเจ้าจะได้เมตตามากขึ้นอย่างนั้นหรือ ไม่มีทาง ในเมื่อเราตายจากบาปแล้ว ยังจะใช้ชีวิตอยู่ในความบาปอีกได้อย่างไร #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #ค…

แล้วทีนี้จะว่ายังไง จะทำบาปต่อไปเพื่อพระเจ้าจะได้เมตตามากขึ้นอย่างนั้นหรือ ไม่มีทาง ในเมื่อเราตายจากบาปแล้ว ยังจะใช้ชีวิตอยู่ในความบาปอีกได้อย่างไร #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์จะแก้แค้นแทนข้าพเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์คงอยู่ตลอดไป ขออย่าได้ทอดทิ้งพวกเราผู้ที่พระองค์สร้างขึ้นมากับมือ #พระเจ้า #พระวิญ…

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์จะแก้แค้นแทนข้าพเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์คงอยู่ตลอดไป ขออย่าได้ทอดทิ้งพวกเราผู้ที่พระองค์สร้างขึ้นมากับมือ #พระเจ้า #พระวิญ…

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์จะแก้แค้นแทนข้าพเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์คงอยู่ตลอดไป ขออย่าได้ทอดทิ้งพวกเราผู้ที่พระองค์สร้างขึ้นมากับมือ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
หนึ่งชวนหนึ่ง สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อผ่านกลุ่มเครือข่ายพันธกิจชีวิตมหัศจรรย์ เครือข่ายคริสเตียนสมุทรปราการ และพนักงานเอวาน่า สำหรับอีกการประชุมในหัวข้อที่มีประโยชน์อีกครั้งกับง…

หนึ่งชวนหนึ่ง สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อผ่านกลุ่มเครือข่ายพันธกิจชีวิตมหัศจรรย์ เครือข่ายคริสเตียนสมุทรปราการ และพนักงานเอวาน่า สำหรับอีกการประชุมในหัวข้อที่มีประโยชน์อีกครั้งกับง…

หนึ่งชวนหนึ่ง สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อผ่านกลุ่มเครือข่ายพันธกิจชีวิตมหัศจรรย์ เครือข่ายคริสเตียนสมุทรปราการ และพนักงานเอวาน่า สำหรับอีกการประชุมในหัวข้อที่มีประโยชน์อีกครั้งกับงานชีวิตมหัศจรรย์ ครั้งที่ 27 “ชีวิตแห่งพระพร” บรรยากาศแห่งความรัก อาหารอร่อย ๆ ดนตรีไพเราะ กับ คำพยานดีๆ Source
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนเคยกลัวทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำผิด อาจจะกลัวเพราะ "ถูกข่มขู่" อาจจะกลัวเพราะ "ถูกป้ายความผิด" อาจจะกลัวเพราะ "เราก็ผิดที่ตอบโต้"…

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนเคยกลัวทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำผิด อาจจะกลัวเพราะ "ถูกข่มขู่" อาจจะกลัวเพราะ "ถูกป้ายความผิด" อาจจะกลัวเพราะ "เราก็ผิดที่ตอบโต้"…

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนเคยกลัวทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำผิด อาจจะกลัวเพราะ "ถูกข่มขู่" อาจจะกลัวเพราะ "ถูกป้ายความผิด" อาจจะกลัวเพราะ "เราก็ผิดที่ตอบโต้" แต่ถ้าเราสึกนึกผิดและพยายามเลี่ยงไม่ทำบาป พระเจ้าทรงเห็นความตั้งใจของเรา และนับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรม เราจะไม่ต้องถูกลงโทษในสิ่งที่เราไม่ได้ก่อ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่าน ให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตีย…

และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่าน ให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตีย…

และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่าน ให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
จาก"ปัญหาที่ถาโถมชีวิต" จาก"ธุรกิจที่กำลังดิ่งเหว" เขากลับได้รับพระพรและถูกเสริม กำลังขึ้นใหม่จากการ "แสวงหาพระเจ้า" จนกิจการรุ่งเรืองถึงขีดสุดของ…

จาก"ปัญหาที่ถาโถมชีวิต" จาก"ธุรกิจที่กำลังดิ่งเหว" เขากลับได้รับพระพรและถูกเสริม กำลังขึ้นใหม่จากการ "แสวงหาพระเจ้า" จนกิจการรุ่งเรืองถึงขีดสุดของ…

จาก"ปัญหาที่ถาโถมชีวิต" จาก"ธุรกิจที่กำลังดิ่งเหว" เขากลับได้รับพระพรและถูกเสริม กำลังขึ้นใหม่จากการ "แสวงหาพระเจ้า" จนกิจการรุ่งเรืองถึงขีดสุดของชีวิต ลองเปิดใจต้อนรับพระองค์นะคะ "ท่านรอคุณอยู่ค่ะ" #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
พวกเจ้าที่พักอยู่ในที่กำบังแห่งพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พวกเจ้าที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ…

พวกเจ้าที่พักอยู่ในที่กำบังแห่งพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พวกเจ้าที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ…

พวกเจ้าที่พักอยู่ในที่กำบังแห่งพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พวกเจ้าที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source