Source
ฝ่าย​ข้า​พระ​องค์​ยากจน​และ​ขัด​สน ขอ​องค์​เจ้านาย​เอา​พระ​ทัย​ใส่​ข้า​ พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ อุปถัมภ์​และ​ผู้ช่วย​กู้​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​ ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พร…

ฝ่าย​ข้า​พระ​องค์​ยากจน​และ​ขัด​สน ขอ​องค์​เจ้านาย​เอา​พระ​ทัย​ใส่​ข้า​ พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ อุปถัมภ์​และ​ผู้ช่วย​กู้​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​ ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พร…

ฝ่าย​ข้า​พระ​องค์​ยากจน​และ​ขัด​สน ขอ​องค์​เจ้านาย​เอา​พระ​ทัย​ใส่​ข้า​ พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ อุปถัมภ์​และ​ผู้ช่วย​กู้​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​ ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ขอ​อย่า​ทรง​รอ​ช้า #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
แม้​บิดา​และ​มารดา​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​ทอดทิ้ง​ข้า​พระ​องค์ ​แต่​พระ​ยาห์เวห์ ​จะ​ทรง​ยก​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มาน…

แม้​บิดา​และ​มารดา​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​ทอดทิ้ง​ข้า​พระ​องค์ ​แต่​พระ​ยาห์เวห์ ​จะ​ทรง​ยก​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มาน…

แม้​บิดา​และ​มารดา​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​ทอดทิ้ง​ข้า​พระ​องค์ ​แต่​พระ​ยาห์เวห์ ​จะ​ทรง​ยก​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
เจ้ามนุษย์ พระยาห์เวห์ บอกเจ้าแล้วถึงสิ่งที่ดี และสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเจ้า คือ ให้เจ้าทำในสิ่งที่ยุติธรรม รักความเมตตา และเดินกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ #พระเจ้า #พระวิญญ…

เจ้ามนุษย์ พระยาห์เวห์ บอกเจ้าแล้วถึงสิ่งที่ดี และสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเจ้า คือ ให้เจ้าทำในสิ่งที่ยุติธรรม รักความเมตตา และเดินกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ #พระเจ้า #พระวิญญ…

เจ้ามนุษย์ พระยาห์เวห์ บอกเจ้าแล้วถึงสิ่งที่ดี และสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเจ้า คือ ให้เจ้าทำในสิ่งที่ยุติธรรม รักความเมตตา และเดินกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เพราะเราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้าเราฉวยมือขวาของเจ้าไว้ คือเราที่พูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลยเราเองจะช่วยเจ้า” #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า…

เพราะเราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้าเราฉวยมือขวาของเจ้าไว้ คือเราที่พูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลยเราเองจะช่วยเจ้า” #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า…

เพราะเราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้าเราฉวยมือขวาของเจ้าไว้ คือเราที่พูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลยเราเองจะช่วยเจ้า” #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ลูกทำให้เขารู้จักพระองค์ และลูกก็จะทำอย่างนี้ต่อไป เพื่อว่าความรักที่พระองค์มีต่อลูกจะอยู่ในตัวพวกเขา และเพื่อว่าลูกก็จะอยู่ในตัพวกเขาด้วย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไ…

ลูกทำให้เขารู้จักพระองค์ และลูกก็จะทำอย่างนี้ต่อไป เพื่อว่าความรักที่พระองค์มีต่อลูกจะอยู่ในตัวพวกเขา และเพื่อว่าลูกก็จะอยู่ในตัพวกเขาด้วย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไ…

ลูกทำให้เขารู้จักพระองค์ และลูกก็จะทำอย่างนี้ต่อไป เพื่อว่าความรักที่พระองค์มีต่อลูกจะอยู่ในตัวพวกเขา และเพื่อว่าลูกก็จะอยู่ในตัพวกเขาด้วย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เคยได้ยินเสียงใจตัวเองหลังเฝ้าเดี่ยวไหม? หลายครั้งเสียงนั้น "ร้องห้าม" หลายครังเสียงนั้น "ปลอบโยน" หากเราอ่านพระคัมภีร์ อธิฐานเป็นประจำ เราต้องนิ่งฟังและใค…

เคยได้ยินเสียงใจตัวเองหลังเฝ้าเดี่ยวไหม? หลายครั้งเสียงนั้น "ร้องห้าม" หลายครังเสียงนั้น "ปลอบโยน" หากเราอ่านพระคัมภีร์ อธิฐานเป็นประจำ เราต้องนิ่งฟังและใค…

เคยได้ยินเสียงใจตัวเองหลังเฝ้าเดี่ยวไหม? หลายครั้งเสียงนั้น "ร้องห้าม" หลายครังเสียงนั้น "ปลอบโยน" หากเราอ่านพระคัมภีร์ อธิฐานเป็นประจำ เราต้องนิ่งฟังและใคร่ครวญสักนิดว่า พระเจ้ากำลังบอกอะไรเรา "มันสำคัญมาก" #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เคยคิดไหม? ทำไมฉ้นต้องให้อภัยคนอื่นก่อน? ทำไมฉันต้องรักศัตรู? ทำไมฉันต้องสุภาพอ่อนน้อม? ทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายอดทน? เพราะทุกสิ่งเป็นผลของพระวิญญาณ หากเราทำได้ทุกอย่างที่กล่าวมา …

เคยคิดไหม? ทำไมฉ้นต้องให้อภัยคนอื่นก่อน? ทำไมฉันต้องรักศัตรู? ทำไมฉันต้องสุภาพอ่อนน้อม? ทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายอดทน? เพราะทุกสิ่งเป็นผลของพระวิญญาณ หากเราทำได้ทุกอย่างที่กล่าวมา …

เคยคิดไหม? ทำไมฉ้นต้องให้อภัยคนอื่นก่อน? ทำไมฉันต้องรักศัตรู? ทำไมฉันต้องสุภาพอ่อนน้อม? ทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายอดทน? เพราะทุกสิ่งเป็นผลของพระวิญญาณ หากเราทำได้ทุกอย่างที่กล่าวมา เราคือผู้ชอบธรรมของพระเจ้า #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ข้าพเจ้าเลือกหนทางแห่งความสัตย์ซื่อ ข้าพเจ้าจดจ่อกับกฎเกณฑ์ต่างๆของพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจ…

ข้าพเจ้าเลือกหนทางแห่งความสัตย์ซื่อ ข้าพเจ้าจดจ่อกับกฎเกณฑ์ต่างๆของพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจ…

ข้าพเจ้าเลือกหนทางแห่งความสัตย์ซื่อ ข้าพเจ้าจดจ่อกับกฎเกณฑ์ต่างๆของพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ข้าพเจ้าจะมีความสุข และชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ข้าพเจ้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญชื่อของพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้…

ข้าพเจ้าจะมีความสุข และชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ข้าพเจ้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญชื่อของพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้…

ข้าพเจ้าจะมีความสุข และชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ข้าพเจ้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญชื่อของพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source