12 ธันวาคม 2016 เงิน Tim Gustafson มัทธิว 6:24-34 ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ – มัทธิว 6:24 ตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆ ผมมองว่างานนี้เป็นพันธกิจมากกว่าเ…

12 ธันวาคม 2016 เงิน Tim Gustafson มัทธิว 6:24-34 ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ – มัทธิว 6:24 ตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆ ผมมองว่างานนี้เป็นพันธกิจมากกว่าเ…

12 ธันวาคม 2016 เงิน Tim Gustafson มัทธิว 6:24-34 ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ – มัทธิว 6:24 ตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆ ผมมองว่างานนี้เป็นพันธกิจมากกว่าเป็นงาน ระหว่างนั้นมีอีกบริษัทหนึ่งเสนอตำแหน่งที่เงินเดือนสูงกว่าเดิมมาก ถ้าผมย้ายงาน ครอบครัวเราจะมีฐานะการเงินดีขึ้นแน่ แต่ปัญหาคือ ผมไม่ได้มองหางานใหม่ เพราะผมรักบทบาทที่ทำอยู่ ซึ่งผมเริ่มมองว่าเป็นการทรงเรียก แต่เงินล่ะ… ผมโทรเล่าให้พ่อฟัง ตอนนั้นท่านอายุ 70 กว่าแล้ว แม้ความคิดอันหลักแหลมของท่านจะลดน้อยลงตามอายุและโรคภัยไข้เจ็บ แต่คำตอบของท่านเฉียบคมและชัดเจน “หากไม่คิดเรื่องเงิน ลูกจะเลือกทำอะไร” นาทีนั้นผมตัดสินใจได้ทันที เงินเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมคิดจะออกจากงานที่ผมรัก ขอบคุณครับพ่อ พระเยซูกล่าวถึงเงินและการรักเงินทองไว้อย่างมากในคำเทศนาบนภูเขา ทรงสอนเราอธิษฐานไม่ใช่เพื่อขอความร่ำรวย แต่ให้ขอ “อาหารประจำวัน” (มธ.6:11) ทรงเตือนไม่ให้ส่ำสมทรัพย์สมบัติในโลก และยกตัวอย่างนกและดอกไม้ซึ่งย้ำเตือนว่าพระเจ้าทรงห่วงใยสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอย่างลึกซึ้ง … Continued
“​​เพื่อ​การ​ทดสอบ​ความ​เชื่อ​ของ​ พวก​ท่าน (​อัน​ล้ำ​ค่า​ยิ่ง​กว่า​ทองคำที่​ แม้ว่า​จะ​เสื่อม​สลาย​ไป​ได้​ก็​ยัง​ถูก​ ทดสอบ​ด้วย​ไฟ​) จะ​นำไปสู่​การ​ สรรเสริญศักดิ์ศรีและ​เกีย…

“​​เพื่อ​การ​ทดสอบ​ความ​เชื่อ​ของ​ พวก​ท่าน (​อัน​ล้ำ​ค่า​ยิ่ง​กว่า​ทองคำที่​ แม้ว่า​จะ​เสื่อม​สลาย​ไป​ได้​ก็​ยัง​ถูก​ ทดสอบ​ด้วย​ไฟ​) จะ​นำไปสู่​การ​ สรรเสริญศักดิ์ศรีและ​เกีย…

“​​เพื่อ​การ​ทดสอบ​ความ​เชื่อ​ของ​ พวก​ท่าน (​อัน​ล้ำ​ค่า​ยิ่ง​กว่า​ทองคำที่​ แม้ว่า​จะ​เสื่อม​สลาย​ไป​ได้​ก็​ยัง​ถูก​ ทดสอบ​ด้วย​ไฟ​) จะ​นำไปสู่​การ​ สรรเสริญศักดิ์ศรีและ​เกียรติใน​เวลา​ ที่​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​เสด็จ​มา​ปรากฏ” #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณ นั้นตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศ จากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่น เดียวกัน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานา…

เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณ นั้นตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศ จากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่น เดียวกัน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานา…

เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณ นั้นตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศ จากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่น เดียวกัน#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้สร้างบ้าน พวกคนสร้างก็เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้เฝ้าดูแลเมืองแล้ว พวกยามที่เฝ้าเวรอยู่ก็เสียเวลาเปล่าๆ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมั…

ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้สร้างบ้าน พวกคนสร้างก็เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้เฝ้าดูแลเมืองแล้ว พวกยามที่เฝ้าเวรอยู่ก็เสียเวลาเปล่าๆ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมั…

ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้สร้างบ้าน พวกคนสร้างก็เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ได้เฝ้าดูแลเมืองแล้ว พวกยามที่เฝ้าเวรอยู่ก็เสียเวลาเปล่าๆ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
ขอให้พระเจ้าอวยพรเจ้า และปกป้องดูแลเจ้า ขอให้ใบหน้าของพระ ยาห์เวห์ส่องลงบนเจ้าและเอ็นดูเจ้าขอให้พระยาห์เวห์มองเจ้าด้วยความ เมตตาปราณีและให้ความสงบสุขกับเจ้า #พระเจ้า #พระวิญญานบ…

ขอให้พระเจ้าอวยพรเจ้า และปกป้องดูแลเจ้า ขอให้ใบหน้าของพระ ยาห์เวห์ส่องลงบนเจ้าและเอ็นดูเจ้าขอให้พระยาห์เวห์มองเจ้าด้วยความ เมตตาปราณีและให้ความสงบสุขกับเจ้า #พระเจ้า #พระวิญญานบ…

ขอให้พระเจ้าอวยพรเจ้า และปกป้องดูแลเจ้า ขอให้ใบหน้าของพระ ยาห์เวห์ส่องลงบนเจ้าและเอ็นดูเจ้าขอให้พระยาห์เวห์มองเจ้าด้วยความ เมตตาปราณีและให้ความสงบสุขกับเจ้า #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source

Source
ในพระคัมภีร์มักพูดถึงคำว่า "วางใจ" เป็นเรื่องยากทีเดียวที่เราจะวางใจได้ 100% บางคนอาจจะทำได้ 5 นาที 10 นาที หรือเป็นวันๆ สุดท้ายเราก็จะเรียนรู้ว่าแค่ "วางใจ"…

ในพระคัมภีร์มักพูดถึงคำว่า "วางใจ" เป็นเรื่องยากทีเดียวที่เราจะวางใจได้ 100% บางคนอาจจะทำได้ 5 นาที 10 นาที หรือเป็นวันๆ สุดท้ายเราก็จะเรียนรู้ว่าแค่ "วางใจ"…

ในพระคัมภีร์มักพูดถึงคำว่า "วางใจ" เป็นเรื่องยากทีเดียวที่เราจะวางใจได้ 100% บางคนอาจจะทำได้ 5 นาที 10 นาที หรือเป็นวันๆ สุดท้ายเราก็จะเรียนรู้ว่าแค่ "วางใจ" ซะตั้งแต่แรกก็จบ ความกลัวไม่ได้ช่วย แก้ปัญหา แต่สติปัญญาที่มาจากพระเจ้า จะช่วยให้เราผ่านพ้นวันยากๆไปได้ดีที่สุด "วางลงสิคะ" #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่าน ให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตีย…

และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่าน ให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตีย…

และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่าน ให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
คนที่ไม่ยอมแบกไม้กางเขนของตัวเอง แล้วตามเรามา ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นศิษย์ของเรา คนที่พยายามเอาตัวรอด ก็จะเสียชีวิตนั้นไป แต่คนที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อเราก็จะรอด #พระเจ้า #พระ…

คนที่ไม่ยอมแบกไม้กางเขนของตัวเอง แล้วตามเรามา ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นศิษย์ของเรา คนที่พยายามเอาตัวรอด ก็จะเสียชีวิตนั้นไป แต่คนที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อเราก็จะรอด #พระเจ้า #พระ…

คนที่ไม่ยอมแบกไม้กางเขนของตัวเอง แล้วตามเรามา ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นศิษย์ของเรา คนที่พยายามเอาตัวรอด ก็จะเสียชีวิตนั้นไป แต่คนที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อเราก็จะรอด #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
คริสเตียนเป็นกลิ่นแห่งชีวิตและกลิ่นแห่งความตายแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรง ให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง #พระเจ้า…

คริสเตียนเป็นกลิ่นแห่งชีวิตและกลิ่นแห่งความตายแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรง ให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง #พระเจ้า…

คริสเตียนเป็นกลิ่นแห่งชีวิตและกลิ่นแห่งความตายแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรง ให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source