Source
สุขสันต์ววันเด็กแห่งชาตินะค่ะ เด็ก ๆ ทุก ๆ คน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษ…

สุขสันต์ววันเด็กแห่งชาตินะค่ะ เด็ก ๆ ทุก ๆ คน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษ…

สุขสันต์ววันเด็กแห่งชาตินะค่ะ เด็ก ๆ ทุก ๆ คน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
ให้แสวงหาอาณาจักรของพระองค์และชีวิตที่ทำตามใจพระองค์ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น แล้วพระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดนี้กับพวกคุณเอง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #ส…

ให้แสวงหาอาณาจักรของพระองค์และชีวิตที่ทำตามใจพระองค์ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น แล้วพระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดนี้กับพวกคุณเอง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #ส…

ให้แสวงหาอาณาจักรของพระองค์และชีวิตที่ทำตามใจพระองค์ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น แล้วพระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดนี้กับพวกคุณเอง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
"เราจะได้แสดงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของเราผ่านทางเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะทำให้ตัวเราเป็นที่รู้จักในสายตาของชนชาติทั้งหลาย แล้วพวกเขาจะได้รู้ว่าเราคือยาห์เวห์” #พระเจ้า…

"เราจะได้แสดงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของเราผ่านทางเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะทำให้ตัวเราเป็นที่รู้จักในสายตาของชนชาติทั้งหลาย แล้วพวกเขาจะได้รู้ว่าเราคือยาห์เวห์” #พระเจ้า…

"เราจะได้แสดงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของเราผ่านทางเหตุการณ์เหล่านี้ เราจะทำให้ตัวเราเป็นที่รู้จักในสายตาของชนชาติทั้งหลาย แล้วพวกเขาจะได้รู้ว่าเราคือยาห์เวห์” #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์โปรดอย่าทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลย โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดด้วย เพราะพระองค์ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไท…

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์โปรดอย่าทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลย โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดด้วย เพราะพระองค์ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไท…

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าลี้ภัยในพระองค์โปรดอย่าทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลย โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดด้วย เพราะพระองค์ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
มนุษย์ทำความดีไปเพื่ออะไร?? ทำความดีไป "คนก็ไม่เห็นหรอก" ทำความดีไป "ก็ไม่เห็นมีอะไรตอบแทน" หนักที่สุดคือ "ทำความดีแล้วถูกตอบแทนด้วยความชั่ว" แต่พ…

มนุษย์ทำความดีไปเพื่ออะไร?? ทำความดีไป "คนก็ไม่เห็นหรอก" ทำความดีไป "ก็ไม่เห็นมีอะไรตอบแทน" หนักที่สุดคือ "ทำความดีแล้วถูกตอบแทนด้วยความชั่ว" แต่พ…

มนุษย์ทำความดีไปเพื่ออะไร?? ทำความดีไป "คนก็ไม่เห็นหรอก" ทำความดีไป "ก็ไม่เห็นมีอะไรตอบแทน" หนักที่สุดคือ "ทำความดีแล้วถูกตอบแทนด้วยความชั่ว" แต่พระเจ้าเห็น "ความดีของเรา" ทำเพื่อพระเจ้า ทำเพื่อเราจะเป็นผู้ชอบธรรม อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะเมื่อถึงวันพิพากษา มนุษย์ต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองทุกคน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
วันนี้วันอาทิตย์ เราไปโบสถ์กันนะคะ ไปรับกำลังใหม่จากพระเจ้า เราเหนื่อยล้ากันมาทั้งอาทิตย์ ให้เราพักพิงในพระเจ้า แล้วเราจะหายเหนื่อยเป็นสุขค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คร…

วันนี้วันอาทิตย์ เราไปโบสถ์กันนะคะ ไปรับกำลังใหม่จากพระเจ้า เราเหนื่อยล้ากันมาทั้งอาทิตย์ ให้เราพักพิงในพระเจ้า แล้วเราจะหายเหนื่อยเป็นสุขค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คร…

วันนี้วันอาทิตย์ เราไปโบสถ์กันนะคะ ไปรับกำลังใหม่จากพระเจ้า เราเหนื่อยล้ากันมาทั้งอาทิตย์ ให้เราพักพิงในพระเจ้า แล้วเราจะหายเหนื่อยเป็นสุขค่ะ ❤❤❤ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เคยคิดไหมว่าร่ำรวยแล้วจะมีความสุข? เคยคิดไหมว่าเงินซื้ออะไรได้บ้าง? แน่นอนเงินซื้อสิ่งของที่จับต้องได้ทุกอย่าง แต่หลายๆครั้งเงินก็ซื้อความสุขไม่ได้ "หากว่าคนที่เรารักกำลัง…

เคยคิดไหมว่าร่ำรวยแล้วจะมีความสุข? เคยคิดไหมว่าเงินซื้ออะไรได้บ้าง? แน่นอนเงินซื้อสิ่งของที่จับต้องได้ทุกอย่าง แต่หลายๆครั้งเงินก็ซื้อความสุขไม่ได้ "หากว่าคนที่เรารักกำลัง…

เคยคิดไหมว่าร่ำรวยแล้วจะมีความสุข? เคยคิดไหมว่าเงินซื้ออะไรได้บ้าง? แน่นอนเงินซื้อสิ่งของที่จับต้องได้ทุกอย่าง แต่หลายๆครั้งเงินก็ซื้อความสุขไม่ได้ "หากว่าคนที่เรารักกำลังจะจากไป" หลายๆครั้งเงินซื้อความสุขไม่ได้ "ถ้าต้องแย่งชิงและหักหลังคนอื่น" เชื่อเถอะค่ะว่าคนดีต้องได้รับสิ่งดีๆ ทุกคนต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองกระทำ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
พวกคุณก็เหมือนกัน ให้ถือว่าตัวคุณเองตายจากบาปแล้ว และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้บาปมาเป็นเจ้า ครอบครองร่างกายที่ต้องตายของคุณอีกเลย ความบ…

พวกคุณก็เหมือนกัน ให้ถือว่าตัวคุณเองตายจากบาปแล้ว และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้บาปมาเป็นเจ้า ครอบครองร่างกายที่ต้องตายของคุณอีกเลย ความบ…

พวกคุณก็เหมือนกัน ให้ถือว่าตัวคุณเองตายจากบาปแล้ว และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้บาปมาเป็นเจ้า ครอบครองร่างกายที่ต้องตายของคุณอีกเลย ความบาปทำให้คุณต้องเชื่อฟังและทำตามกิเลส #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source