Teasor งานชีวิตมหัศจรรย์ครั้งที่ 24

Teasor งานชีวิตมหัศจรรย์ครั้งที่ 24

ขอเชิญร่วมงานชีวิตมหัศจรรย์ปีนี้ที่โรงแรมเอวาน่าครับ งาน ชีวิตมหัศจรรย์ คริสต์มาสอวยพรสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 นี้ ขอชวนพี่น้องคริสเตียน นำพาเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หรือคนในครอบครัว มาร่วมฟังเรื่องราวการทำธุรกิจภายใต้ความเชื่อ และการนำของพระเจ้าของคุณสุริยัน ปะวะเสนะ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Hana และอื่นๆ อีกมมากมาย ตั้งแต่เวลา… More Source

Source
แต่พระเยซูทรงเรียกให้เขาเอาเด็ก ๆ มาแล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่า แผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคน อย่างพวกเขา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริส…

แต่พระเยซูทรงเรียกให้เขาเอาเด็ก ๆ มาแล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่า แผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคน อย่างพวกเขา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริส…

แต่พระเยซูทรงเรียกให้เขาเอาเด็ก ๆ มาแล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่า แผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคน อย่างพวกเขา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
คนที่สนใจฟังคำแนะนำย่อมพบกับความรุ่งเรือง คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ มีเกียรติจริงๆ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำ…

คนที่สนใจฟังคำแนะนำย่อมพบกับความรุ่งเรือง คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ มีเกียรติจริงๆ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำ…

คนที่สนใจฟังคำแนะนำย่อมพบกับความรุ่งเรือง คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ มีเกียรติจริงๆ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เพราะเราทั้งหมดก็รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน ไม่ว่าเราจะเป็นยิว หรือกรีกเป็นทาส หรือเป็นไท และเราทั้งหมดก็ได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกัน #พระเจ้า #พระวิญญานบร…

เพราะเราทั้งหมดก็รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน ไม่ว่าเราจะเป็นยิว หรือกรีกเป็นทาส หรือเป็นไท และเราทั้งหมดก็ได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกัน #พระเจ้า #พระวิญญานบร…

เพราะเราทั้งหมดก็รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน ไม่ว่าเราจะเป็นยิว หรือกรีกเป็นทาส หรือเป็นไท และเราทั้งหมดก็ได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกัน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
บ่อยครั้งที่เรา "ลังเล" บ่อยครั้งที่เรา "อ่อนแอ" บ่อยครั้งที่เรา "ไม่มีที่พึ่ง" บ่อยครั้งที่เรา "ต้องตัดสินใจคนเดียว" วันนี้พระเจ้ากำลัง…

บ่อยครั้งที่เรา "ลังเล" บ่อยครั้งที่เรา "อ่อนแอ" บ่อยครั้งที่เรา "ไม่มีที่พึ่ง" บ่อยครั้งที่เรา "ต้องตัดสินใจคนเดียว" วันนี้พระเจ้ากำลัง…

บ่อยครั้งที่เรา "ลังเล" บ่อยครั้งที่เรา "อ่อนแอ" บ่อยครั้งที่เรา "ไม่มีที่พึ่ง" บ่อยครั้งที่เรา "ต้องตัดสินใจคนเดียว" วันนี้พระเจ้ากำลังพูดย้ำกับคุณว่า "เราอยู่ทุกที่ที่เจ้าไป" "จงกล้าหาญเถิด" ลองเปิดใจใคร่ครวญในวันนี้ เราอาจพบว่าพระองค์ยืนข้างเราเสมอมา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ฝูง​แกะ​เล็กน้อย​เอ๋ยอย่า​กลัว​เลยเพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ของ​พวก​ท่าน​ ชอบ​พระ​ทัย​จะ​ประทาน​แผ่นดิน​นั้น​ให้แก่​ท่าน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระ…

ฝูง​แกะ​เล็กน้อย​เอ๋ยอย่า​กลัว​เลยเพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ของ​พวก​ท่าน​ ชอบ​พระ​ทัย​จะ​ประทาน​แผ่นดิน​นั้น​ให้แก่​ท่าน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระ…

ฝูง​แกะ​เล็กน้อย​เอ๋ยอย่า​กลัว​เลยเพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ของ​พวก​ท่าน​ ชอบ​พระ​ทัย​จะ​ประทาน​แผ่นดิน​นั้น​ให้แก่​ท่าน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความ พากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำ เหน็จตามพระสัญญา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #น…

จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความ พากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำ เหน็จตามพระสัญญา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #น…

จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความ พากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำ เหน็จตามพระสัญญา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"ความเจ็บป่วย" คือความทุกข์ใจ อย่างหนึ่งของมนุษย์ แม้จะมีชื่อเสียง เงินทอง มากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อชีวิตได้ แต่เขาเลือกที่จะขอยืนเคียงข้างพระเจ้า รับใช้พระองค์สุดก…

"ความเจ็บป่วย" คือความทุกข์ใจ อย่างหนึ่งของมนุษย์ แม้จะมีชื่อเสียง เงินทอง มากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อชีวิตได้ แต่เขาเลือกที่จะขอยืนเคียงข้างพระเจ้า รับใช้พระองค์สุดก…

"ความเจ็บป่วย" คือความทุกข์ใจ อย่างหนึ่งของมนุษย์ แม้จะมีชื่อเสียง เงินทอง มากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อชีวิตได้ แต่เขาเลือกที่จะขอยืนเคียงข้างพระเจ้า รับใช้พระองค์สุดกำลังที่มี "สิ่งดีๆจึงเกิดขึ้น" ไม่มีสิ่งใดขัดขวางเราจากความรักของพระเจ้า เพียงแค่เรายึดมั่นและร้องทูล พระองค์พร้อมจะฟังเสมอค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เคยรู้สึกว่าอะไรๆกำลังจะสายเกินไปไหม? ช่วงปีใหม่ปีนั้นฉันจำได้ว่าในตอนแรก คุณแม่จะไม่กลับไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัด เนื่องจากงานที่ล้นมือจนไม่มีเวลาหาตั๋วรถไฟ แต่เมื่อถึงวันค…

เคยรู้สึกว่าอะไรๆกำลังจะสายเกินไปไหม? ช่วงปีใหม่ปีนั้นฉันจำได้ว่าในตอนแรก คุณแม่จะไม่กลับไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัด เนื่องจากงานที่ล้นมือจนไม่มีเวลาหาตั๋วรถไฟ แต่เมื่อถึงวันค…

เคยรู้สึกว่าอะไรๆกำลังจะสายเกินไปไหม? ช่วงปีใหม่ปีนั้นฉันจำได้ว่าในตอนแรก คุณแม่จะไม่กลับไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัด เนื่องจากงานที่ล้นมือจนไม่มีเวลาหาตั๋วรถไฟ แต่เมื่อถึงวันคุณแม่กลับเคลียร์งานเสร็จพอดี ทำให้เกิดการลังเลว่า "สายเกินไปไหมที่จะซื้อตั๋ว?" แน่นอนว่าคุณแม่ลอง"อธิษฐาน" พลางเก็บเสื้อผ้า จุงมือฉันมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟ และมันก็มีที่สำหรับเรา เพราะเพิ่งมีคนยกเลิกตั๋วด่วนพิเศษก่อนหน้าเรา 2 คิว!! การรอคอยที่จะได้พบกันในครั้งนั้น จบลงด้วยความสุข ยิ่งรอนานมากเท่าไหร่ เมื่อได้เจอกันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source