ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณบลู เอลิกา พลอยอัมพร

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณบลู เอลิกา พลอยอัมพร

EP 36 คุณบลู เอลิกา พลอยอัมพร ในอดีตครอบครัวมักจะสอนให้ดูแลน้อง หากวันหนึ่งแม่จากไป ทำให้คุณบลูกลัวความตาย และตามหาคำตอบของชีวิต ตั้งแต่อายุ 13 ปี จนวันหนึ่งที่ได้ยินข่าวประเสริฐ ทำให้คุณบลูพบกับคำตอบของชีวิต แต่ในตอนเริ่มต้นที่ครอบครัวยังไม่เข้าใจ จึงทำให้คุณบลูไม่ได้ไปโบสถ์ จนเมื่ออายุ 16 ปี ได้มีโอกาสเข้าวงการบันเทิง จนเป็นเหตุให้คุณบลูพบเจอปัญหาในชีวิต จนคิดฆ่าตัวตาย แต่เมื่อคุณบลูตัดสินใจ ที่จะกลับมาติดตามพระเยซู และอธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้า และอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม การช่วยกู้ของพระเจ้าก็มาถึงจริงๆ พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย ช่วยกู้ในเรื่องภาระหนี้สิน และได้นำให้ครอบครัวคุณบลูได้รู้จักพระเจ้า ปัจจุบันคุณบลูจึงได้มีส่วนในงานรับใช้ และได้มีชีวิตครอบครัวที่ครบบริบูรณ์ ซึ่งเป็นของขวัญในชีวิตของคุณบลูอีกด้วย พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่ ยอห์น 1:4‭-‬5 #พระเจ้า … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณนก ชลิดา เถาว์ชาลี

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณนก ชลิดา เถาว์ชาลี

EP 37 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความสัตย์สุจริตของพระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์ สดุดี 143:1 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=O7reAelh4O0 Source
อนาคตมืดมนของ มองตานญาด ชนกลุ่มน้อยนับถือคริสต์หนีตายมาอยู่อย่างไร้สถานะในไทย

อนาคตมืดมนของ มองตานญาด ชนกลุ่มน้อยนับถือคริสต์หนีตายมาอยู่อย่างไร้สถานะในไทย

ศาสนากับรัฐบาล สิ่งที่คนกลุ่มน้อยเวียดนามต้องเลือก “รัฐบาลเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ ทุกครั้งที่มาที่บ้านจะบอกว่าไม่ให้นับถือศาสนาคริสต์ เพราะกลัวว่าจะเสียความเชื่อในรัฐบาล” Source
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณเป๊ก รัฐภูมิ

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณเป๊ก รัฐภูมิ

EP 38 วันนี้แอดมินได้นำเรื่องราวคำพยานชีวิตของคุณเป๊ก รัฐภูมิ มาฝากพี่น้องทุกๆคนค่ะ คุณเป๊กได้เป็นพยานถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อพบไฟของพระเจ้า พบพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้ชีวิตที่เผชิญเรื่องราวที่ยากเกินกว่าจะผ่านไปได้ด้วยตัวเอง กลับได้รับการช่วยกู้ สิ่งหนึ่งที่แอดมินประทับใจในคำพยานนี้คือคำพูดหนึ่งของคุณเป๊กที่ได้บอกว่า เค้าไม่อายว่าชีวิตเค้าเคยทำผิด เคยแย่แค่ไหน เพราะวันนี้พระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของเค้าแล้ว จากคนที่เคยติดยา ติดหนี้ เกือบต้องขึ้นศาล ในวันนี้กลับเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นคนที่มีสันติสุข และนำครอบครัวให้ได้รู้จักพระเจ้า นี่คือชีวิตที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เราได้ครบบริบูรณ์ และสูงขึ้นทางเดียว และเมื่อเราร้องเรียกพระเจ้า และอยากรู้จักพระองค์ แอดมินเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เอง และเป็นคำตอบให้กับคนนั้นที่แสวงหาพระองค์ เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้า เยเรมีย์ 29:13 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณมอร์ริส เค คริสตชน

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณมอร์ริส เค คริสตชน

EP 40 คุณมอร์ริสเค ดารานักแสดง ที่หลายๆท่านรู้จัก แต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าคุณมอร์ริสเค เชื่อพระเยซูด้วย คำพยานของคุณมอร์ริเคได้เล่าถึงเส้นทางการมารู้จักพระเยซูว่าก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้า คุณมอร์ริสเคเป็นคนที่ก้าวร้าว เพราะต้องการปกป้องตัวเอง แต่เมื่อได้รู้จักพระเจ้า ได้สัมผัสความรัก รวมถึงเมื่อเปิดใจต้อนรับพระเจ้า จึงได้ติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น อ่านพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น อุปนิสัยของคุณมอร์ริสเค ก็เปลี่ยนไปตลอดกาล แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ มัทธิว 6:33 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณอมรรัตม์ ชะมะปาโมกโข

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณอมรรัตม์ ชะมะปาโมกโข

EP 39 จากเดิมที่เป็นเด็กขี้โมโห เอาแต่ใจ และก้าวร้าว เมื่อ คุณอมรรัตม์ ชะมะปาโมกโข พบความรักพระเจ้า กลับได้รับการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นเด็กที่เข้าใจผู้อื่น ร่าเริง และเต็มไปด้วยความรัก แอดมินก็เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ขี้โมโห และเอาแต่ใจ แต่เมื่อได้มารู้จักพระเยซู พระองค์ทรงเป็นความรัก พระองค์ทรงรักเราก่อนแม้ในเวลาที่เราไม่น่ารัก และความรักของพระองค์ค่อยๆเปลี่ยนหัวใจของเราให้เราเป็นคนที่มีความรักมากยิ่งขึ้น แล้วพระองค์ยังเป็นแบบอย่างของความรักให้กับเรา เราจึงไม่ได้มีหัวใจที่รักเพียงแค่ตัวเองอีกต่อไป แต่เราจะรักผู้อื่น เห็นใจผู้อื่นได้อีกด้วย “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ” ลูกา 10:27 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณชุติมณฑน์ สมบัติดี

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณชุติมณฑน์ สมบัติดี

EP 41 อดีตนักโทษประหาร คุณชุติมณฑน์ สมบัติดี ที่โดนเพื่อนยืมทรัพย์สิน จนถูกธนาคารยึดบ้าน และมีเหตุการณ์มากมายจนเป็นเหตุให้เธอ ถูกจับและถูกศาลตัดสินประหารชีวิต จนทำให้ชีวิตจากสูงที่สุด ไปอยู่ในจุดที่มืดมนที่สุดในชีวิต ซ้ำร้ายยังตรวจพบว่าตนเองมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องอยู่ในเรือนจำด้วยความเจ็บปวด เรื่องราวมากมายที่ถาโถมมาในเวลาเดียวกัน ทำให้เธอ สิ้นหวังจนคิดอยากตาย จนคุณชุติมณฑ์ได้พบกับชาวต่างชาติที่เข้ามาประกาศในเรือนจำ เป็นเหตุให้ได้เปิดใจต้อนรับพระเจ้า ในเวลาที่สิ้นหวังที่สุด ทำให้พบกับการอัศจรรย์การรักษาจากพระเจ้า ให้หายจากโรคมะเร็งเพียงแค่ข้ามคืน คุณชุติมณฑ์จึงได้ใช้ชีวิตของตนเองประกาศเรื่องราวของพระเจ้า กับคนในเรือนจำ ตลอดเวลา 19 ปีที่อยู่ในเรือนจำ จนได้รับการอภัยโทษ ได้รับอิสรภาพ และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอก การเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง อิสยาห์ 61:1 #พระเจ้า … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยดร.กำจร เชาวน์รัตน์

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยดร.กำจร เชาวน์รัตน์

EP 42 ดร.กำจร เชาวน์รัตน์ ในอดีตได้บริจาค "เงินหลายร้อยล้าน" ทำบุญ เพราะหวังว่าการทำดีจะเป็นทางไปสวรรค์ แต่วันหนึ่งพระเจ้าเรียกให้เขามาเชื่อพระเจ้า เป็นเหตุให้พบกับสันติสุข และพบความจริงที่ว่า "เข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ต้องเสียเงินซักบาท" หลายคนอาจจะถูกสอนมาตั้งแต่ในวัยเด็ก ว่าให้เราหมั่นทำความดี เพื่อวันหนึ่งเราจะได้ไปสวรรค์ แต่ความจริงคือต่อให้เราทำความดีมากแค่ไหน แต่เราก็ยังทำบาปอยู่ดี นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูได้ลงมาตายและไถ่บาปให้กับเราทุกคน เราจึงได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ โดยทางความเชื่อ และโดยพระคุณ พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ยอห์น 14:6 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณรุ่งนภา อริยะวงค์

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณรุ่งนภา อริยะวงค์

EP 43 คุณรุ่งนภา อริยะวงค์ กับประสบการณ์การอธิษฐาน ขอพระเจ้าช่วยในปัญหาต่างๆ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ที่นำมาซึ่งพระพร และสันติสุขมากมาย หลายครั้งเราก็เจอปัญหามากมายในชีวิต หรือรู้สึกอยากเปลี่ยนตัวเองในบางจุด แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยกำลังของตัวเอง แต่เมื่อตัดสินใจขอให้พระเจ้าช่วย ในส่วนที่เกินกำลัง พระองค์จะเป็นผู้ช่วยให้เราสามารถผ่านทุกเรื่อง และมีชัยชนะได้ด้วยกำลังของพระเจ้า พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ สดุดี 119:105 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยพลโทสุรพล เจียมสมบูรณ์

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยพลโทสุรพล เจียมสมบูรณ์

เมื่อพบว่าภรรยาเป็นมะเร็งและต้องเข้ารับการรักษา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินล้านกว่าบาท ทำให้ พลโท สุรพล เจียมสมบูรณ์ รู้สึกหมดหนทาง แต่ด้วยการจัดเตรียมของพระเจ้า ภรรยาได้รับการรักษา ก็หายเป็นปกติ จนปัจจุบัน แข็งแรงไม่ต้องเข้ารับการรักษาใดๆอีกเลย ดังที่มีเขียนไว้ว่า “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์” 1 โครินธ์ 2:9 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก … Continued