ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย Kathy Ireland

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย Kathy Ireland

EP 55 Kathy Ireland จากเด็กวัยรุ่นที่มีความฝันในการเป็นนางแบบ สู่การเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยตัวเอง จนเมื่อมาได้รู้จักพระเจ้า เธอก็ได้รับการทรงนำ ทำให้เธอได้พบความรักที่แท้จริงจากพระเจ้า และได้มีสันติสุขที่แท้จริง และการยอมให้พระเจ้านำในชีวิตนั้น เธอได้พบว่า เธอกลับได้ในสิ่งที่ดีเลิศยิ่งกว่าการที่เธอทำทุกสิ่งด้วยตัวเองทั้งหมดอีกด้วย ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษ และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรัก 1 ยอห์น 4 : 18 #คำตอบของชีวิต #สันติสุข #การช่วยกู้ #เปลี่ยนชีวิต #ยาเสพติด #ผู้ต้องขัง #ชีวิตใหม่ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย Michael Whitaker Smith

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย Michael Whitaker Smith

EP56 Michael Whitaker Smith จากเด็กในโบสถ์ ที่ทำงานรับใช้อยู่ในเส้นทางที่อยู่ในการดูแลของพระเจ้าตลอดมา สู่จุดเปลี่ยนในชีวิต เมื่อเค้าตัดสินใจเดินตามความฝันนักแต่งเพลง สู่การล่อลวง ให้ล้มลงในเส้นทางยาเสพติด และจุดเปลี่ยนอีกครั้งในชีวิตของเค้าก็มาถึง เมื่อวันที่เค้าตัดสินใจร้องไห้ และอธิษฐานกับพระเจ้า สู่การช่วยกู้อีกครั้งในชีวิต จากความมืด สู่ความสว่าง และครั้งนี้เค้าก็ได้รับชัยชนะ ประสบความสำเร็จในความฝัน และได้รับสันติสุขในชีวิต ถ้าท่านได้รับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาพระเจ้า โคโลสี 3:1 #คำตอบของชีวิต #สันติสุข #การช่วยกู้ #เปลี่ยนชีวิต #ยาเสพติด #ผู้ต้องขัง #ชีวิตใหม่ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณกนกวรรณ (เปิ้ล)

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณกนกวรรณ (เปิ้ล)

EP 57 คุณกนกวรรณ (เปิ้ล) คุณเปิ้ลเคยติดยาเสพติด แต่ป่วยด้วยอาการทาจิตเวช จนต้องเข้ารับการรักษา และต้องทานยาตลอด เคยมีความคิด ฆ่าตัวตายและไม่อยากมีชีวิตอยู่ วันหนึ่งคุณเปิ้ลประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ตาข้างซ้ายของคุณเปิ้ล ไม่สามารถมองเหนได้อีก จนวันหนึ่งเพื่อนของคุณเปิ้ลได้ชวนคุณเปิ้ลไปงานฟื้นฟูงานหนึ่ง เพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถรักษาคุณเปิ้ลได้ และในวันนั้นการอัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเปิ้ล เมื่อเธอได้สัมผัสถึงการเทลงมา และล้มลง แม้ตอนนั้นคุณเปิ้ลจะยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อเธอลุกขึ้นมา กลับพบว่า ตาข้างซ้ายที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ กลับมองเห็นได้อีกครั้ง รวมทั้งอาการป่วยแทรกซ้อนต่างๆก็หายด้วย พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่า “หญิงเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิด” มาระโก 5:34 #คำตอบของชีวิต #สันติสุข #การช่วยกู้ #เปลี่ยนชีวิต #ยาเสพติด #ผู้ต้องขัง #ชีวิตใหม่ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย … Continued