ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณบลู เอลิกา พลอยอัมพร

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณบลู เอลิกา พลอยอัมพร

EP 36 คุณบลู เอลิกา พลอยอัมพร ในอดีตครอบครัวมักจะสอนให้ดูแลน้อง หากวันหนึ่งแม่จากไป ทำให้คุณบลูกลัวความตาย และตามหาคำตอบของชีวิต ตั้งแต่อายุ 13 ปี จนวันหนึ่งที่ได้ยินข่าวประเสริฐ ทำให้คุณบลูพบกับคำตอบของชีวิต แต่ในตอนเริ่มต้นที่ครอบครัวยังไม่เข้าใจ จึงทำให้คุณบลูไม่ได้ไปโบสถ์ จนเมื่ออายุ 16 ปี ได้มีโอกาสเข้าวงการบันเทิง จนเป็นเหตุให้คุณบลูพบเจอปัญหาในชีวิต จนคิดฆ่าตัวตาย แต่เมื่อคุณบลูตัดสินใจ ที่จะกลับมาติดตามพระเยซู และอธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้า และอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม การช่วยกู้ของพระเจ้าก็มาถึงจริงๆ พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย ช่วยกู้ในเรื่องภาระหนี้สิน และได้นำให้ครอบครัวคุณบลูได้รู้จักพระเจ้า ปัจจุบันคุณบลูจึงได้มีส่วนในงานรับใช้ และได้มีชีวิตครอบครัวที่ครบบริบูรณ์ ซึ่งเป็นของขวัญในชีวิตของคุณบลูอีกด้วย พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่ ยอห์น 1:4‭-‬5 #พระเจ้า … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณนก ชลิดา เถาว์ชาลี

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดยคุณนก ชลิดา เถาว์ชาลี

EP 37 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความสัตย์สุจริตของพระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์ สดุดี 143:1 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=O7reAelh4O0 Source
อนาคตมืดมนของ มองตานญาด ชนกลุ่มน้อยนับถือคริสต์หนีตายมาอยู่อย่างไร้สถานะในไทย

อนาคตมืดมนของ มองตานญาด ชนกลุ่มน้อยนับถือคริสต์หนีตายมาอยู่อย่างไร้สถานะในไทย

ศาสนากับรัฐบาล สิ่งที่คนกลุ่มน้อยเวียดนามต้องเลือก “รัฐบาลเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ ทุกครั้งที่มาที่บ้านจะบอกว่าไม่ให้นับถือศาสนาคริสต์ เพราะกลัวว่าจะเสียความเชื่อในรัฐบาล” Source