ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณสุริยัน

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณสุริยัน

EP 13 เป็นทั้งผู้รับใช้ เป็นศิษยาภิบาลอาวุโส และเป็น เจ้าของร้านอาหาร ซูชิ ฮานะ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย.. แอด ขอบอก "ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ในพระเจ้า" ก่อนจะมาถึงวันนี้ คุณสุริยัน ปะวะเสนะ ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก จนคิดฆ่าตัวตาย จนวันที่พระองค์ทรงตรัส และให้เห็นนิมิตรในสิ่งที่พระองค์วางไว้… เมื่อคุณสุริยัน ดำเนินตามด้วยความเชื่อ และวางใจ ผลที่ได้รับ ทำให้เราเห็นถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลาจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณ ทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน เอเฟซัส 6:18 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณสุริยัน

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณสุริยัน

"ธุรกิจของผมไม่ได้เริ่มด้วยเงิน แต่เริ่มด้วยความเชื่อ" คำพูดจาก เจ้าของร้านอาหาร ซูชิ ฮานะ ร้านอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมี่ยม ที่มีสาขาทั่วประเทศไทย.. แอด ขอบอก "ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ในพระเจ้า" ก่อนจะมาถึงวันนี้ คุณสุริยัน ปะวะเสนะ ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก จนคิดฆ่าตัวตาย จนวันที่พระองค์ทรงตรัส และให้เห็นนิมิตรในสิ่งที่พระองค์วางไว้… เมื่อคุณสุริยัน ดำเนินตามด้วยความเชื่อ และวางใจ ผลที่ได้รับ ทำให้เราเห็นถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลาจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณ ทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน เอเฟซัส 6:18 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณโน๊ต วีรฉัตร

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณโน๊ต วีรฉัตร

EP 12 การสรรเสริญความดีเลิศของพระเจ้าเพลง สดุดีหรือบทเพลงสำหรับวันสะบาโตเป็นการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์ โอ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ ที่จะประกาศความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้า และความสัตย์สุจริตของพระองค์ในกลางคืน เพลงสดุดี 92:1, 2 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Forward Hope ส่งต่อความหวัง ขอบคุณเพลงจาก Youtube : Canal … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์ คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณทรงพล ทองสรรเสริญ

ชีวิตมหัศจรรย์ คำพยานเปลี่ยนชีวิต คุณทรงพล ทองสรรเสริญ

EP 14 คุณหมอบอกผมว่า "แพทย์ผู้ประเสริฐ คือ พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น" … การทรงเรียกของพระเจ้า ไม่ใช่แค่เราต้องไปโบสถ์เท่านั้น แต่พระเจ้ามีหนทางมากมาย ที่เราคาดไม่ถึง ที่จะเรียกคนของพระองค์มารู้จักพระองค์.. แต่สุดท้าย "การตัดสินใจ" นั้นอยู่ที่เรา ว่าเราจะเลือกจะหันหลังกลับ หรือจะเลือกที่จะค้นหา และ "เชื่อ" เหมือนที่คุณทรงพล ทองสรรเสริญ กรรมการบริหารบริษัท Premier-products ได้ตัดสินใจหรือไม่ จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ – มัทธิว 6:26 – #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณชาตรี โสภณบรรณารักษ์

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณชาตรี โสภณบรรณารักษ์

EP 15 จากอดีตมาเฟีย สู่ผู้รับใช้ของพระเจ้า … ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ หรือที่เรารู้จักกันในนามของ "เม้ง จตุจักร" ได้ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่ว่าบริวารและคนติดตามนั้น เป็นสิ่งบ่งบอกถึงอำนาจที่เขามี ท่านได้ผ่านชีวิตทั้งช่วงที่ดี และร้ายมามากมาย แต่ในวันนี้ อำนาจที่คุณเม้งมี คือ สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้ เพราะคุณเม้งเลือกที่จะติดตาม และรับใช้พระเจ้า… เพราะเราจะเทน้ำลงบนผู้ที่กระหาย และลำธารลงบนดินแห้ง เราจะเทวิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้า และพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้า เขาทั้งหลายจะงอกขึ้นมาท่ามกลางหญ้า เหมือนต้นหลิวข้างลำธารน้ำไหล อิสยาห์ 44:3, 4 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ … Continued
EP 1 มนุษย์ทุกคน”เลือกเกิด”ไม่ได้ แต่”เลือกที่จะเป็น”ได้ ทุกปัญหามีทางออก เพียงแค่เราไม่วู่วาม รักตัวเองมากๆ และเปิดใจให้กว้าง ค่อยๆคิด ค่อยๆแก้ไข ไม่มีใครถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว …

EP 1 มนุษย์ทุกคน”เลือกเกิด”ไม่ได้ แต่”เลือกที่จะเป็น”ได้ ทุกปัญหามีทางออก เพียงแค่เราไม่วู่วาม รักตัวเองมากๆ และเปิดใจให้กว้าง ค่อยๆคิด ค่อยๆแก้ไข ไม่มีใครถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว …

EP 1 มนุษย์ทุกคน”เลือกเกิด”ไม่ได้ แต่”เลือกที่จะเป็น”ได้ ทุกปัญหามีทางออก ✌️✌️💪💪 เพียงแค่เราไม่วู่วาม รักตัวเองมากๆ และเปิดใจให้กว้าง ค่อยๆคิด ค่อยๆแก้ไข ไม่มีใครถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจเรา แต่พระเจ้า “รับรู้” และ “เข้าใจ” เสมอค่ะ ❤️❤️ Source

Source
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณสมพงษ์ คุนาประถม (อี๊ด โปงลางสะออน)

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณสมพงษ์ คุนาประถม (อี๊ด โปงลางสะออน)

EP 16 มีคนเชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษา เขาจะจับงูได้ ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค " มาระโก 16:17-18 “ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คริสตจักรแห่งพันธสัญญา กรุงเทพ https://www.youtube.com/watch?v=ZJ6jImUWYug ขอบคุณเพลงจาก … Continued