ชีวิตมหัศจรรย์ คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณสมพงษ์ สถาวร

ชีวิตมหัศจรรย์ คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณสมพงษ์ สถาวร

EP 8 ด้วยความเชื่อ พระเจ้าได้เปิดหนทางธุรกิจที่กำลังจะล้ม จากขายของได้วันละ 800 บาท เป็นวันละ 7 แสนบาท จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย – สดุดี 55:22 – สิ่งที่ซ่อนเอาไว้ ที่ไม่เคยมีใครเห็น ไม่เคยมีใครได้ยิน ไม่มีจิตใจใครจะหยั่งรู้ได้ว่าเป็นอะไร? เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์ คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณสมพงษ์ สถาวรf

ชีวิตมหัศจรรย์ คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณสมพงษ์ สถาวรf

ตัวเต็มมาแล้ว กับบทสัมภาษณ์คำพยานชีวิตของคุณ สมพงษ์ สถาวร กับชีวิตที่เชื่อ และวางใจ รอวันที่พระเจ้าได้เปิดหนทางธุรกิจที่กำลังจะล้ม จากขายของได้วันละ 800 บาท เป็นวันละ 7 แสนบาท พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก เพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้า – เยเรมีย์ 29:11 – พระเจ้าทรงเตรียมเส้นทางของแต่ละคนไว้แล้วแค่เราเปิดใจแสวงหาพระเจ้า พระองค์จะนำทางในชีวิตของเราทุกคน #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณโบ สุรัตนาวี

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณโบ สุรัตนาวี

EP 9 พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาปถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น – 1 ยอห์น 1:9 – แค่เราเปิดใจยอมรับความผิดบาปและสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงยกโทษบาปผิดของเราทั้งหมด เพื่อที่เราจะกลับมาเป็นลูกของพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก Forward Hope ส่งต่อความหวัง Source
ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณบอย โกสิยพงษ์

ชีวิตมหัศจรรย์คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณบอย โกสิยพงษ์

EP 10 เคยไหม? ที่รู้สึกว่าชีวิตของเรา "เหมือนเรือ ที่ลอยอยู่กลางทะเล" ไม่รู้จะไปไหน ทำอย่างไร… คุณบอย ก็เคยเป็นแบบนั้น จนวันหนึ่งได้มาอ่านพระคัมภีร์ และรู้จักพระเจ้ามากขึ้น จนได้รับคำตอบทั้งหลายของชีวิต พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่าง หนึ่งได้ ด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า – 2 โครินธ์ 1:4 – พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราในเวลาที่เรายากลำบาก พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus … Continued
ชีวิตมหัศจรรย์ คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณปัญญา ปคูณปัญญา

ชีวิตมหัศจรรย์ คำพยานเปลี่ยนชีวิต โดย คุณปัญญา ปคูณปัญญา

EP 11 หลายครั้งที่เราท้อหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย หลายครั้งที่เราไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องๆต่างๆ ลองฝากทุกอย่างไว้ที่พระเจ้า และให้พระองค์ดูแลทุกๆปัญหาในชีวิตที่เข้ามาเพราะพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่า "จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น" สุภาษิต 3:5, 6 #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Forward Hope ส่งต่อความหวัง ขอบคุณเพลงจาก Youtube : … Continued