EP 2 “ความพ่ายแพ้” ไม่ได้ตัดสิน “ความล้มเหลวของชีวิต” จากเด็กบ้านนามีฝัน พ่ายแพ้ถูกขับไล่ไสส่ง ได้รับโอากาส “เริ่มต้นชีวิตใหม่” จากพระเจ้า จนกลับมา “ผงาดบนสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่” ไ…

EP 2 “ความพ่ายแพ้” ไม่ได้ตัดสิน “ความล้มเหลวของชีวิต” จากเด็กบ้านนามีฝัน พ่ายแพ้ถูกขับไล่ไสส่ง ได้รับโอากาส “เริ่มต้นชีวิตใหม่” จากพระเจ้า จนกลับมา “ผงาดบนสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่” ไ…

EP 2 “ความพ่ายแพ้” ไม่ได้ตัดสิน “ความล้มเหลวของชีวิต” จากเด็กบ้านนามีฝัน พ่ายแพ้ถูกขับไล่ไสส่ง ได้รับโอากาส “เริ่มต้นชีวิตใหม่” จากพระเจ้า จนกลับมา “ผงาดบนสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่” ได้อีกครั้ง คุณเชื่อไหม? คำอธิษฐานเปิดประตูทางออกได้ทุกบานบนโลกใบนี้ “ลองสิคะ” 😉😉😉 Source
EP 3 "ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้า เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้พบพระคุณ ที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ" – ฮีบรู 4:16 – ขอแค่เปิดใจ…

EP 3 "ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้า เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้พบพระคุณ ที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ" – ฮีบรู 4:16 – ขอแค่เปิดใจ…

EP 3 "ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้า เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้พบพระคุณ ที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ" – ฮีบรู 4:16 – ขอแค่เปิดใจแสวงหาพระเจ้า "เราก็จะพบพระองค์" #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
EP 4 "แค่คุณเปิดใจคุยกับพระเจ้า พระองค์ก็พร้อมจะให้อภัยและรับคุณ กลับมาในครอบครัวของพระองค์" – คุณ Boy Peacemaker- เรื่องง่ายๆที่เริ่มต้นจากหัวใจของเรา ลองดูสิคะ …

EP 4 "แค่คุณเปิดใจคุยกับพระเจ้า พระองค์ก็พร้อมจะให้อภัยและรับคุณ กลับมาในครอบครัวของพระองค์" – คุณ Boy Peacemaker- เรื่องง่ายๆที่เริ่มต้นจากหัวใจของเรา ลองดูสิคะ …

EP 4 "แค่คุณเปิดใจคุยกับพระเจ้า พระองค์ก็พร้อมจะให้อภัยและรับคุณ กลับมาในครอบครัวของพระองค์" – คุณ Boy Peacemaker- เรื่องง่ายๆที่เริ่มต้นจากหัวใจของเรา ลองดูสิคะ ❤️❤️ #พระเจ้า #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต ขอขอบคุณข้อมูลจาก Forward Hope ส่งต่อความหวัง Source