แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าโง่ มาทำให้คนที่ฉลาดอับอาย และพระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าอ่อนแอ มาทำให้สิ่งที่เข้มแข็งต้องอับอาย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียน…

แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าโง่ มาทำให้คนที่ฉลาดอับอาย และพระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าอ่อนแอ มาทำให้สิ่งที่เข้มแข็งต้องอับอาย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียน…

แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าโง่ มาทำให้คนที่ฉลาดอับอาย และพระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกนี้ถือว่าอ่อนแอ มาทำให้สิ่งที่เข้มแข็งต้องอับอาย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ถ้าคุณยังคงยึดมั่นในข่าวดีที่ผมบอก ข่าวดีนี้แหละจะช่วยให้พวกคุณรอด ไม่อย่างนั้นความเชื่อของคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเส…

ถ้าคุณยังคงยึดมั่นในข่าวดีที่ผมบอก ข่าวดีนี้แหละจะช่วยให้พวกคุณรอด ไม่อย่างนั้นความเชื่อของคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเส…

ถ้าคุณยังคงยึดมั่นในข่าวดีที่ผมบอก ข่าวดีนี้แหละจะช่วยให้พวกคุณรอด ไม่อย่างนั้นความเชื่อของคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"ทรงเรียก" ให้ "แสวงหา" และ "ฝ่าฟัน" เพื่อ "รับใช้" เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ "รับใช้" จาก&quot…

"ทรงเรียก" ให้ "แสวงหา" และ "ฝ่าฟัน" เพื่อ "รับใช้" เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ "รับใช้" จาก&quot…

"ทรงเรียก" ให้ "แสวงหา" และ "ฝ่าฟัน" เพื่อ "รับใช้" เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ "รับใช้" จาก"น้ำเย็นเพียงแก้วเดียว" สู่การเปลี่ยนเปลงทางครั้งสำคัญในชีวิต แล้วคุณล่ะคะ?? ได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าแล้วหรือยัง? #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
สุดท้ายนี้ พี่น้องครับ อะไรก็ตามที่จริง ที่น่านับถือ ที่ถูกต้อง ที่บริสุทธิ์ ที่น่ารัก ที่น่ายกย่อง นั่นคืออะไรก็ตามที่ยอดเยี่ยมและน่าสรรเสริญ "ให้เอาใจใส่ในเรื่องเหล่า…

สุดท้ายนี้ พี่น้องครับ อะไรก็ตามที่จริง ที่น่านับถือ ที่ถูกต้อง ที่บริสุทธิ์ ที่น่ารัก ที่น่ายกย่อง นั่นคืออะไรก็ตามที่ยอดเยี่ยมและน่าสรรเสริญ "ให้เอาใจใส่ในเรื่องเหล่า…

สุดท้ายนี้ พี่น้องครับ อะไรก็ตามที่จริง ที่น่านับถือ ที่ถูกต้อง ที่บริสุทธิ์ ที่น่ารัก ที่น่ายกย่อง นั่นคืออะไรก็ตามที่ยอดเยี่ยมและน่าสรรเสริญ "ให้เอาใจใส่ในเรื่องเหล่านั้น" #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
“ทรงเรียก” ให้ “แสวงหา” และ “ฝ่าฟัน” เพื่อ “รับใช้” เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ “รับใช้” จาก”น้ำเย็นเพียงแก้วเดียว” สู่การเปลี่ยนเปลงทางครั้งสำคั…

“ทรงเรียก” ให้ “แสวงหา” และ “ฝ่าฟัน” เพื่อ “รับใช้” เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ “รับใช้” จาก”น้ำเย็นเพียงแก้วเดียว” สู่การเปลี่ยนเปลงทางครั้งสำคั…

“ทรงเรียก” ให้ “แสวงหา” และ “ฝ่าฟัน” เพื่อ “รับใช้” เรื่องราวของผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิด ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้ “รับใช้” จาก”น้ำเย็นเพียงแก้วเดียว” สู่การเปลี่ยนเปลงทางครั้งสำคัญในชีวิต แล้วคุณล่ะคะ?? ได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าแล้วหรือยัง? #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #… Source
พระองค์จะให้ชีวิตใหม่กับเราอีกครั้ง ใช่ไหม แล้วคนของพระองค์จะได้มีความสุขในพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พ…

พระองค์จะให้ชีวิตใหม่กับเราอีกครั้ง ใช่ไหม แล้วคนของพระองค์จะได้มีความสุขในพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พ…

พระองค์จะให้ชีวิตใหม่กับเราอีกครั้ง ใช่ไหม แล้วคนของพระองค์จะได้มีความสุขในพระองค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
จำวันที่ขี่จักรยานครั้งแรกได้ไหม? หลายคนฝึกกับคุณพ่อ หรือคุณแม่ ตอนที่เรายังมีล้อประครองสองข้าง มีอ้อมแขนพ่อแม่ เราจะรู้สึกปลอดภัย ชีวิตเราก็เหมือนปั่นจักรยานนั่นแหละ พระเจ้าป…

จำวันที่ขี่จักรยานครั้งแรกได้ไหม? หลายคนฝึกกับคุณพ่อ หรือคุณแม่ ตอนที่เรายังมีล้อประครองสองข้าง มีอ้อมแขนพ่อแม่ เราจะรู้สึกปลอดภัย ชีวิตเราก็เหมือนปั่นจักรยานนั่นแหละ พระเจ้าป…

จำวันที่ขี่จักรยานครั้งแรกได้ไหม? หลายคนฝึกกับคุณพ่อ หรือคุณแม่ ตอนที่เรายังมีล้อประครองสองข้าง มีอ้อมแขนพ่อแม่ เราจะรู้สึกปลอดภัย ชีวิตเราก็เหมือนปั่นจักรยานนั่นแหละ พระเจ้าประครองอยู่ คุณไม่มีวันล้มแล้วไม่ลุกแน่นอนค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ที่เป็นอย่างนี้ ก็เพราะมันจำเป็นที่พระคริสต์จะต้องปกครองจนกว่าพระเจ้าจะจัดการกับศัตรูของพระคริสต์ให้อยู่ใต้อำนาจของพระคริสต์เสียก่อน ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย #พระเจ้…

ที่เป็นอย่างนี้ ก็เพราะมันจำเป็นที่พระคริสต์จะต้องปกครองจนกว่าพระเจ้าจะจัดการกับศัตรูของพระคริสต์ให้อยู่ใต้อำนาจของพระคริสต์เสียก่อน ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย #พระเจ้…

ที่เป็นอย่างนี้ ก็เพราะมันจำเป็นที่พระคริสต์จะต้องปกครองจนกว่าพระเจ้าจะจัดการกับศัตรูของพระคริสต์ให้อยู่ใต้อำนาจของพระคริสต์เสียก่อน ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ในชีวิตคริสเตียนนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจ เหมือน "กำลังใจ" ถ้าหมดไปก็แห้งเหี่ยว หรือ "อากาศบริสุทธิ์" ที่หยุดส…

ในชีวิตคริสเตียนนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจ เหมือน "กำลังใจ" ถ้าหมดไปก็แห้งเหี่ยว หรือ "อากาศบริสุทธิ์" ที่หยุดส…

ในชีวิตคริสเตียนนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจ เหมือน "กำลังใจ" ถ้าหมดไปก็แห้งเหี่ยว หรือ "อากาศบริสุทธิ์" ที่หยุดสูดเข้าไปก็ตาย เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเราเติมเต็มไปด้วยพระวจนะ และความสัมพันธ์อันดีต่อพระเจ้า เราก็ได้รับความรอด และมีชัยชนะเหนือความตายอันน่าสยดสยองทั้งปวง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เคยคิดไหมว่าร่ำรวยแล้วจะมีความสุข? เคยคิดไหมว่าเงินซื้ออะไรได้บ้าง? แน่นอนเงินซื้อสิ่งของที่จับต้องได้ทุกอย่าง แต่หลายๆครั้งเงินก็ซื้อความสุขไม่ได้ "หากว่าคนที่เรารักกำลัง…

เคยคิดไหมว่าร่ำรวยแล้วจะมีความสุข? เคยคิดไหมว่าเงินซื้ออะไรได้บ้าง? แน่นอนเงินซื้อสิ่งของที่จับต้องได้ทุกอย่าง แต่หลายๆครั้งเงินก็ซื้อความสุขไม่ได้ "หากว่าคนที่เรารักกำลัง…

เคยคิดไหมว่าร่ำรวยแล้วจะมีความสุข? เคยคิดไหมว่าเงินซื้ออะไรได้บ้าง? แน่นอนเงินซื้อสิ่งของที่จับต้องได้ทุกอย่าง แต่หลายๆครั้งเงินก็ซื้อความสุขไม่ได้ "หากว่าคนที่เรารักกำลังจะจากไป" หลายๆครั้งเงินซื้อความสุขไม่ได้ "ถ้าต้องแย่งชิงและหักหลังคนอื่น" เชื่อเถอะค่ะว่าคนดีต้องได้รับสิ่งดีๆ ทุกคนต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองกระทำ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source