จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความ พากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำ เหน็จตามพระสัญญา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #น…

จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความ พากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำ เหน็จตามพระสัญญา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #น…

จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความ พากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำ เหน็จตามพระสัญญา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เคยได้ยินเสียงใจตัวเองหลังเฝ้าเดี่ยวไหม? หลายครั้งเสียงนั้น "ร้องห้าม" หลายครังเสียงนั้น "ปลอบโยน" หากเราอ่านพระคัมภีร์ อธิฐานเป็นประจำ เราต้องนิ่งฟังและใค…

เคยได้ยินเสียงใจตัวเองหลังเฝ้าเดี่ยวไหม? หลายครั้งเสียงนั้น "ร้องห้าม" หลายครังเสียงนั้น "ปลอบโยน" หากเราอ่านพระคัมภีร์ อธิฐานเป็นประจำ เราต้องนิ่งฟังและใค…

เคยได้ยินเสียงใจตัวเองหลังเฝ้าเดี่ยวไหม? หลายครั้งเสียงนั้น "ร้องห้าม" หลายครังเสียงนั้น "ปลอบโยน" หากเราอ่านพระคัมภีร์ อธิฐานเป็นประจำ เราต้องนิ่งฟังและใคร่ครวญสักนิดว่า พระเจ้ากำลังบอกอะไรเรา "มันสำคัญมาก" #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เมื่อฉันกลับไปเยี่ยมบ้าน ฉันนึกถึง "วันที่ขี่จักรยานครั้งแรก" ฉันนึกถึง "วันที่ฉันสอนหลานเดิน" ฉันนึกถึง "วันที่คุณพ่อพยุงย่าเข้าห้องน้ำ" พระเจ้าเ…

เมื่อฉันกลับไปเยี่ยมบ้าน ฉันนึกถึง "วันที่ขี่จักรยานครั้งแรก" ฉันนึกถึง "วันที่ฉันสอนหลานเดิน" ฉันนึกถึง "วันที่คุณพ่อพยุงย่าเข้าห้องน้ำ" พระเจ้าเ…

เมื่อฉันกลับไปเยี่ยมบ้าน ฉันนึกถึง "วันที่ขี่จักรยานครั้งแรก" ฉันนึกถึง "วันที่ฉันสอนหลานเดิน" ฉันนึกถึง "วันที่คุณพ่อพยุงย่าเข้าห้องน้ำ" พระเจ้าเองก็พร้อมที่จะพยุงเรา "ในยามที่ล้ม" พระองค์จะปลอบโยนเราแล้วฉุดเราขึ้นมา อย่ากลัวว่าจะถูกทิ้ง พระเจ้าสถิตย์กับเราค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
เวลาที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องเรามักจะ "สบายใจ" ตรงกันข้ามเมื่อเราทำบาป "ความรู้สึกผิด" จะไล่ล่าเรา ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตย์อยู่ในเรา เราจะรู้ผิดชอบ…

เวลาที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องเรามักจะ "สบายใจ" ตรงกันข้ามเมื่อเราทำบาป "ความรู้สึกผิด" จะไล่ล่าเรา ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตย์อยู่ในเรา เราจะรู้ผิดชอบ…

เวลาที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องเรามักจะ "สบายใจ" ตรงกันข้ามเมื่อเราทำบาป "ความรู้สึกผิด" จะไล่ล่าเรา ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตย์อยู่ในเรา เราจะรู้ผิดชอบชั่วดี เราจะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง ชีวิตเราจะพบกับความสันติสุขอย่างแท้จริงอย่างแน่นอนค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
มนุษย์ทำความดีไปเพื่ออะไร?? ทำความดีไป "คนก็ไม่เห็นหรอก" ทำความดีไป "ก็ไม่เห็นมีอะไรตอบแทน" หนักที่สุดคือ "ทำความดีแล้วถูกตอบแทนด้วยความชั่ว" แต่พ…

มนุษย์ทำความดีไปเพื่ออะไร?? ทำความดีไป "คนก็ไม่เห็นหรอก" ทำความดีไป "ก็ไม่เห็นมีอะไรตอบแทน" หนักที่สุดคือ "ทำความดีแล้วถูกตอบแทนด้วยความชั่ว" แต่พ…

มนุษย์ทำความดีไปเพื่ออะไร?? ทำความดีไป "คนก็ไม่เห็นหรอก" ทำความดีไป "ก็ไม่เห็นมีอะไรตอบแทน" หนักที่สุดคือ "ทำความดีแล้วถูกตอบแทนด้วยความชั่ว" แต่พระเจ้าเห็น "ความดีของเรา" ทำเพื่อพระเจ้า ทำเพื่อเราจะเป็นผู้ชอบธรรม อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะเมื่อถึงวันพิพากษา มนุษย์ต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองทุกคน #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
​เพราะ​ฉะนั้น​เรา​อาจ​กล่าว​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ ว่าองค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ เป็น​พระ​ผู้ช่วย​ของ ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​กลัว ใคร​จะ​ทำ​อะไร​กับ​ข้าพเจ้า​ได้​เล่า #พระเจ้า #พระว…

​เพราะ​ฉะนั้น​เรา​อาจ​กล่าว​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ ว่าองค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ เป็น​พระ​ผู้ช่วย​ของ ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​กลัว ใคร​จะ​ทำ​อะไร​กับ​ข้าพเจ้า​ได้​เล่า #พระเจ้า #พระว…

​เพราะ​ฉะนั้น​เรา​อาจ​กล่าว​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ ว่าองค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ เป็น​พระ​ผู้ช่วย​ของ ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ไม่​กลัว ใคร​จะ​ทำ​อะไร​กับ​ข้าพเจ้า​ได้​เล่า #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ในความรักนั้นมีแต่สิ่งดีๆค่ะ ขอแค่กล้าที่จะรัก ถ้าเรารักกัน "หัวใจเราจะเบิกบาน" ถ้าเรารักกัน "โลกจะน่าอยู่" ถ้าเรารักกัน "เราจะมอบสิ่งดีๆให้กัน" …

ในความรักนั้นมีแต่สิ่งดีๆค่ะ ขอแค่กล้าที่จะรัก ถ้าเรารักกัน "หัวใจเราจะเบิกบาน" ถ้าเรารักกัน "โลกจะน่าอยู่" ถ้าเรารักกัน "เราจะมอบสิ่งดีๆให้กัน" …

ในความรักนั้นมีแต่สิ่งดีๆค่ะ ขอแค่กล้าที่จะรัก ถ้าเรารักกัน "หัวใจเราจะเบิกบาน" ถ้าเรารักกัน "โลกจะน่าอยู่" ถ้าเรารักกัน "เราจะมอบสิ่งดีๆให้กัน" ความรักในพระคริสต์ก็มีแต่สิ่งดีๆนะคะ ลองเปิดใจรับความรักของพระองค์ ไม่ต้องกลัวผิดหวัง พระเจ้ารักคุณแน่นอนค่ะ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
ตอนเด็กๆฉันเป็นคนกลัวผีกับความมืดมาก เพราะญาติๆมักจะแกล้งหลอกเป็นผีให้ตกใจ พอฉันร้องไห้ก็ตำหนิว่าจะกลัวอะไรกับสิ่งที่ไม่มีจริง แต่พอดื้อก็ชี้ไปที่มืดแล้วบอกว่า "เดี๋ยวผีมาห…

ตอนเด็กๆฉันเป็นคนกลัวผีกับความมืดมาก เพราะญาติๆมักจะแกล้งหลอกเป็นผีให้ตกใจ พอฉันร้องไห้ก็ตำหนิว่าจะกลัวอะไรกับสิ่งที่ไม่มีจริง แต่พอดื้อก็ชี้ไปที่มืดแล้วบอกว่า "เดี๋ยวผีมาห…

ตอนเด็กๆฉันเป็นคนกลัวผีกับความมืดมาก เพราะญาติๆมักจะแกล้งหลอกเป็นผีให้ตกใจ พอฉันร้องไห้ก็ตำหนิว่าจะกลัวอะไรกับสิ่งที่ไม่มีจริง แต่พอดื้อก็ชี้ไปที่มืดแล้วบอกว่า "เดี๋ยวผีมาหลอกนะ" เมื่อฉันเริ่มโตและรู้จักพระเจ้า ฉันไม่กลัวอีกต่อไป เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ และพระองค์สถิตย์อยู่กับฉัน "ฉันเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า" #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
"ความเชื่อ" มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และมักทำให้ท้อใจเพราะมองไม่เห็น แต่เมื่อวันที่ผลของมันปรากฏ เราจะชื่นใจกับสิ่งที่ได้รับกลับมา ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้า พระองค์จะเพิ่มเติม…

"ความเชื่อ" มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และมักทำให้ท้อใจเพราะมองไม่เห็น แต่เมื่อวันที่ผลของมันปรากฏ เราจะชื่นใจกับสิ่งที่ได้รับกลับมา ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้า พระองค์จะเพิ่มเติม…

"ความเชื่อ" มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และมักทำให้ท้อใจเพราะมองไม่เห็น แต่เมื่อวันที่ผลของมันปรากฏ เราจะชื่นใจกับสิ่งที่ได้รับกลับมา ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้า พระองค์จะเพิ่มเติม สิ่งที่ขาด ไม่ช้าและไม่สาย แต่จะ "ทันเวลา" #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source
คุณรู้หรือไม่ว่าชีวิตของคุณนั้นมีค่ามาก!! คุณเป็นฝีพระหัตถ์ชิ้นเอกของพระเจ้า ไม่มีใครเหมือนคุณและคุณก็ไม่เหมือนใคร พระธรรมสดุดี 139:13 กล่าวว่า "เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภา…

คุณรู้หรือไม่ว่าชีวิตของคุณนั้นมีค่ามาก!! คุณเป็นฝีพระหัตถ์ชิ้นเอกของพระเจ้า ไม่มีใครเหมือนคุณและคุณก็ไม่เหมือนใคร พระธรรมสดุดี 139:13 กล่าวว่า "เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภา…

คุณรู้หรือไม่ว่าชีวิตของคุณนั้นมีค่ามาก!! คุณเป็นฝีพระหัตถ์ชิ้นเอกของพระเจ้า ไม่มีใครเหมือนคุณและคุณก็ไม่เหมือนใคร พระธรรมสดุดี 139:13 กล่าวว่า "เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา" ความรักของพระเจ้ามีมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลก พระองค์จะไม่ปล่อยให้ลูกของพระองค์ถูกทำร้าย เกินขอบเขตที่เราจะรับไหว การแก้แค้นเป็นของพระองค์ วันนี้ขอให้เรามั่นใจว่าทุกคนคือ ลูกของพระเจ้า พระองค์รักเราโดยไม่มีข้อแม้ ไม่มีอะไรขวางรักนี้ได้ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ #คำพยานเปลี่ยนชีวิต Source